Associatie voor Onderwijs Consultancy

Het nieuwe komt voort uit datgene waarvan je nu onwetend bent

De Associatie voor Onderwijs Consultancy is een leernetwerk van onderwijsconsultants met een brede en kennis en ervaring in het onderwijs.

Leden zijn:
LinQue Consult: Dorien Sluijter, Erica ter Wee en Rob Jasperse
Adviesbureau Meeder: Sara Meeder
Stoas Vilentum: Marian van Leeuwen
Bureau Tjeerd Talsma: Tjeerd Talsma
Jan Willem van den Boogert
Heliks: Marian Koolhaas
De onderwijsadviseur: Mouris Boer
Solution Focused: Leon van Leeuwen

Wie zijn wij?
Wij zijn innovatieve partners voor klanten die oplossingen zoeken voor ontwikkelingen in hun eigen dynamische omgeving. Wij werken onder het motto: ‘mensen in beweging brengen”. Wij hebben een eigen visie op leren en ontwikkelen. Wij streven naar een duurzame relatie met onze klanten, vanuit de positie als ‘meest betrokken buitenstaander’.
Wij ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van een lerende organisatie. De meeste van ons zijn al meer dan 20 jaar actief als consultant, trainer, supervisor of coach en komen zelf voort uit het onderwijs.

Onze gezamenlijke visie
Wij delen een gezamenlijke visie in het verbinden van kennis, leren en ontwikkelen.

Op welk niveau van de schoolorganisatie en met welk thema wij ook werken, wij laten ons leiden door het beginsel van de ‘parallelle processen’. Wat leerkrachten in het primaire proces bij hun leerlingen teweeg willen brengen moet door henzelf worden voorgeleefd. Zoals de schoolleiding verwacht, dat leerkrachten met leerlingen omgaan, zo zal zij zelf met haar leerkrachten moeten omgaan.
Als wij scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van een lerende organisatie dan willen zelf ook een professionele leergroep vormen.

Associatie voor Onderwijs Consultancy