Visie

Wij staan lerend in ons werk en leven en we gaan er vanuit dat mensen van nature willen leren.

Bij LinQue Consult staat resultaat en ontwikkeling centraal. Wij staan lerend in ons werk en leven en we gaan er vanuit dat mensen van nature willen leren. Dat betekent voor ons dat wij:

  • resultaat en opbrengstgericht werken
  • bestaande kwaliteiten benutten en passie aanboren als bron van verandering
  • wat goed is als uitgangspunt nemen voor begeleiding of verandering
  • organisaties en individuen respectvol benaderen
  • mensen en organisaties een spiegel voorhouden
  • onbevangen naar organisaties en individuen kijken