Integraal Personeelsbeleid

Uw vraag is leidend voor onze inbreng.

LinQue Consult kan voor scholen en bedrijven op verschillende manieren iets betekenen
als het gaat om IPB (integraal personeelsbeleid). De vraag van de klant is daarin leidend.
In algemene zin kan LinQue ondersteuning bieden op de volgende terreinen:

  • Visie ontwikkeling m.b.t. HRM beleid
  • Specifiek: visie ontwikkeling m.b.t. leeftijdbewust personeelsbeleid
  • Het organiseren van bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen om personeelsbeleid draagvlak te laten krijgen bij het personeel
  • Implementeren van de Wet BIO op niveau van directie en medewerkers
  • Competentiegericht Personeelsbeleid
  • Het voeren van loopbaangesprekken
  • Het implementeren van een systeem van het periodiek houden van loopbaangesprekken
  • Conflictbemiddeling en mediation
  • Opbouwen van vertrouwen van het personeel na een reorganisatie / fusie
  • Begeleiding, coaching van de personeelsfunctionaris HRM

Voor meer specifieke informatie over IPB verwijzen we u naar de inhoudelijke onderwerpen van ons aanbod. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Dorien Sluijter of Koos Pluymert.