Op Koers!?

Aan boord ontdekt u uw eigen leiderschapsstijl.

Er-vaar ‘Op Koers?!’
Als leidinggevende neemt u als vanzelfsprekend dagelijks allerlei beslissingen. Hoe komen die beslissingen tot stand, welke overwegingen spelen een rol? Bent u daarin compleet, betrekt u de juiste elementen? In de context van het varen vallen deze vanzelfsprekendheden weg en ontstaat er ruimte voor het stellen van vragen, oplettendheid, onzekerheid wellicht. Met een ervaren coach/zeiler aan boord komt u gedurende de dag tot verrassende inzichten in uw leiderschap. Uw eigen uitdagingen, vragen en ambitie vormen het uitgangspunt voor het programma tijdens deze dag. U kiest (letterlijk) een koers en we gaan op weg. Op koers blijven, welke bakens zijn van belang, positie bepalen, omstandigheden van het moment, het nemen van beslissingen komen allemaal aan bod.

We schepen in op een Lemsteraak aan de rand van het IJsselmeer. Uw team neemt letterlijk het roer over en het schip wordt daarmee een werkplek waarbij ook uw dagelijkse routines rond samenwerking, besluitvorming en leiderschap duidelijk worden.
Aan boord bevragen wij u op uw ambities, twijfels en zorgen. Ook vanuit het perspectief van uw team: waarom zouden we bij u aan boord gaan? Is de bestemming voor ons aantrekkelijk? Durven we het aan? What if…? Op deze wijze vormt ‘op koers?!’ een nuttige metafoor voor uw organisatieverandering.

‘Op Koers?!’ staat open voor (midden)managementteams of stuurgroepen die verantwoordelijkheid dragen voor organisatieverandering. De groepsgrootte maximaal 10-12 personen. Het is vooral de gemeenschappelijke ervaring die winst oplevert: de verhalen en de transfer naar de werksituatie. Als dagervaring of als tweedaagse met overnachting.