Onze consultants

Leren en laten leren!

Bij LinQue Consult beweegt en wordt bewogen door tien consultants. Wij werken met kennis van zaken, passie en overtuiging, met als doel: leren en laten leren.

Al jaren werken wij, vanuit verschillende achtergronden en specialismen, samen in de advisering van onderwijsinstellingen. Wij werken binnen de context van het beroepsonderwijs, het primair en speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs, zowel in het groene werkveld als daarbuiten. Ook werken wij steeds vaker voor gemeenten en overheden.

De diensten die wij leveren bevinden zich op het gebied van

  • individuen (opleiden en coachen)
  • groepen (opleiden, trainen en ontwikkelen)
  • clusters van groepen (systeeminnovatie)

Wij zijn een innovatieve partner voor klanten, die oplossingen zoeken voor ontwikkelingen in hun eigen dynamische omgeving. Organisaties zien wij als sociale systemen waarbij implementeren een cyclisch proces is, dat slechts succesvol kan zijn in samenwerking met betrokkenen. Onze adviezen komen vanuit eigenstandigheid, een eigen visie en vanuit de kracht van onze positie als ‘meest betrokken buitenstaander’. Wij kiezen voor het ontwikkelen en onderhouden van een duurzame relatie met onze klanten.