Visie

Een echt veranderingsproces kent alleen maar een begin.

LinQue Consult daagt u uit tot het nemen van stappen op het vlak van leren, onderwijs, organisatie, leiderschap en meer. Wij zijn een lerende en opbrengstgerichte organisatie en willen dat ook creëren met en bij onze klanten. Zonodig verlaten we, in verbinding met u, gebaande paden. Iedere vraag is uniek. Ons antwoord is maatwerk.

LinQue Consult treft en verbindt
De professionele mens in de organisatie staat centraal in ons werk en in de organisatie waarin wij werken. Of het de leidinggevende is, de mentor of de leerkracht, ieder heeft zijn eigen specifieke vraag op het terrein van de organisatie, de organisatie van werk, het leidinggeven aan de school of een team, het lesgeven in de klas. Dat betekent dat iedere bijdrage van belang is. Leren en ontwikkelen is boeiend, maar niet altijd aangenaam. Het treft en is soms confronterend. Wij gaan dat niet uit de weg, want we willen de mens ín de mens ontmoeten. We hebben aandacht voor datgene wat er is. Het ‘hier en nu’ verbinden we met uw vraag, zodat u uw doelen kunt realiseren.

Zo ontstaat een lerende organisatie die zich blijvend wil ontwikkelen: “een echt
veranderingsproces kent alleen maar een begin” (coachingskalender 2008).