Cedeo klanttevredenheid

Bewust zijn is niet beter zijn, maar beter zien.

Elke 2 jaar wordt over LinQue Consult een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Cedeo.
Zowel voor Maatwerk als voor Coaching hebben we opnieuw een prachtige score behaald.
Voor Coaching kregen wij van onze klanten een 97,1 en voor Maatwerk een 95,9!
Wij zijn daar natuurlijk erg trots op en het stimuleert ons om onze kwaliteit op dit hoge peil te handhaven.

Klanttevredenheidsonderzoek LinQue Consult 2018

Een aantal uitspraken van onze klanten in dit kader:

“Het voorgesprek verliep prettig en constructief. Ons thema sloot goed aan bij hun expertise. Het doel werd scherp benoemd. Zij denken erg met je mee.”

“De insteek is altijd om zo te coachen dat de gecoachte zelf actief wordt. Zij leren mensen over zichzelf en hun stijl van leiding geven na te denken en gedrag te beïnvloeden.”

“De coach ging uit van mijn stijl van leiding geven en hield mij een spiegel voor. Dat was soms wel eens confronterend, maar de feedback werd op een prettige manier gegeven. Hij weet snel de vinger op de zere plek te leggen. Dat is prettig.”

“Zij zijn bezig om zichzelf overbodig te maken. Ze zijn er niet op uit om eindeloos uren te kunnen slijten.”

“De samenwerking met LinQue is in alle toonaarden goed bevallen. Dankzij hen is er een kwaliteitsopbrengst tot stand gekomen. De school heeft daardoor echt een slag kunnen maken.”

“Zij staan naast de mensen, niet erboven!”

“Onze onderwijsorganisatie diende een verbeterslag te maken. De adviseur kent exact de eisen van de onderwijsinspectie en wist daardoor wat er nodig was om dit te kunnen realiseren.”

“Er is goed doorgevraagd naar onze verwachtingen. We konden vervolgens een keuze voor een adviseur maken op basis van een aantal profielbeschrijvingen.”

“De adviseur doet veel voorwerk en verstrekt informatie in alle openheid. Hij neemt daardoor veel werk uit handen en hij is participant die veel voorbeelden geeft uit de praktijk. Maar hij staat ook boven het proces.”

“De kracht van de adviseur is dat hij sterk meedenkt in het proces. Daarbij is hij klantgericht en communicatief sterk.”

“De adviseur schakelt snel. Hij heeft altijd een laptop bij zich en tovert ter plekke veel relevant materiaal tevoorschijn dat op dat moment aansluit bij de discussie.”

“Zij hebben ons op het goede spoor gezet. Ze houden goed in de gaten of er nog vervolgstappen nodig zijn en of iedereen tevreden is met het bereikte resultaat. Ook geven zij goede tips voor implementatie in de organisatie.”