Inspiratiedagen

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Regelmatig organiseert LinQue Consult inspiratiebijeenkomsten. Deze worden via mailings en de website onder de aandacht gebracht.

‘Geef vertrouwen en creëer verantwoordelijkheid en eigenaarschap’

Naar aanleiding van de Finlandreis van Ella Kwakkestein en Jannie Steegenga organiseert LinQue Consult een inspiratiebijeenkomst waarin wij u graag meenemen in de inzichten en de uitgangspunten uit het Finse onderwijssysteem en de betekenis voor het onderwijs op uw school.

“Geef vertrouwen en creëer verantwoordelijkheid en eigenaarschap”
Wat zou er veranderen in uw school:

  • Als we uitgaan van vertrouwen in de leerlingen? Vertrouwen dat ze willen leren. Vertrouwen dat ze kunnen leren. Vertrouwen dat ze zullen leren.
  • Als de vakdocent, wordt uitgedaagd om de verbinding aan te gaan met een ander vak om zodoende meerwaarde te creëren voor beide vakken en voor de leerlingen?
  • Als de leerlingen in uw school zich eigenaar tonen van die leeromgeving?

Deze vragen en nog tal van andere komen aan bod tijdens deze interactieve middag en avond!

Titel                  Geef vertrouwen en creëer eigenaarschap
Wat                   Inspiratiebijeenkomst
Wanneer            Donderdag 26 september 2019
Hoe laat            15.00 – 20.30 uur, incl. eenvoudige maaltijd
Waar                 De Roskam, Plein 25 te Houten
Kosten               €90,- per persoon; met 2 personen € 135,-
Aanmelden        Dat kan tot 15 september bij Roos Hagdorn


Groot succes: workshop De 5 interactiestappen voor leren

 ‘Actief lerende leerlingen’, dat wil iedere leraar!
Het model “De 5 interactiestappen voor leren” geeft u handvatten om dit te bereiken.

Leren kan met weinig extra inspanning effectiever worden als de vele leermomenten die door de leraar worden gecreëerd meer worden benut. Het model “De 5 interactiestappen voor leren” is een eenvoudig en doeltreffend interactiemodel dat daarbij kan helpen. Het model is toepasbaar in vrijwel alle situaties waar leren en interactie centraal staan en is ontwikkeld op basis van vele lesobservaties, literatuur en ervaringen uit het werk- en onderzoeksveld.

Het model bestaat uit vijf interactiestappen die samen een cyclisch proces voor een leergerichte interactie vormen. Het model is flexibel, waarbij de vijf stappen niet in een vaste volgorde gehanteerd of doorlopen hoeven worden. Vanuit een waarneming kan een leerdoel ontstaan, waar direct feedback op gegeven wordt. Het model is bedoeld om het leren door bewuste interacties te vergroten. Het model, waar verschillende leermethodieken en theorieën aan ten grondslag liggen, is ontwikkeld door Jannie Steegenga en Wim Bos van LinQue Consult. Het model wordt uitgebreid uitgelegd en voorzien van tips en praktische handvatten in hun boek “De 5 interactiestappen voor leren”. Meer informatie over het model en het boek vindt u hier.

Inmiddels heeft een groot aantal leraren en schoolleiders het boek gelezen en de eerste reacties zijn lovend:

  • Wat een praktisch en gemakkelijk leesbaar boek.
  • Een aaneenschakeling van direct toepasbare tips.
  • Een praktisch boek dat gestoeld is op een berg ervaring en goede theoretische onderbouwing.
  • Dit model is precies wat we nodig hebben als onderlegger voor onze onderwijsontwikkeling.

Op dit moment hebben meerdere scholen het boek en model direct opgepakt om als basis te gebruiken voor hun onderwijsontwikkeling. Deze scholen geven aan dat het model “De 5 interactiestappen voor leren” een bruikbaar middel is bij gezamenlijke onderwijsontwikkeling.

LinQue Consult organiseerde op 6 november een speciale studiebijeenkomst over dit model. In deze bijeenkomst hebben de deelnemers zelf op een praktische manier ervaren hoe het model ingezet kan worden. De bijeenkomst was interessant voor alle leraren en schoolleiders die de interactie rondom leren effectiever willen maken!

Heeft u ook interesse in een dergelijke workshop?
Neem dan contact op met Wim Bos.