Inspiratiedagen

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Regelmatig organiseert LinQue Consult inspiratiebijeenkomsten. Deze worden via mailings en de website onder de aandacht gebracht.

LinQue Onderwijsdialoog ‘Naar onderwijs in blauw’ met Dolf van den Berg

‘Naar onderwijs in blauw’ van emeritushoogleraar prof. dr. Dolf van den Berg is een prikkelend boek, dat tot nadenken stemt. Van den Berg legt in het manifest de bijl aan de wortels van het leerstofjaarklassensysteem, dat zich richt op het gemiddelde en geen recht doet aan verscheidenheid. Van den Berg sluit zelfs niet uit dat het leerstofjaarklassensysteem een vorm is van kindermishandeling.

Op 13 februari 2020 kunt u van 15.00 tot 18.00 uur deelnemen aan een dialoog over Naar onderwijs in blauw. Prof. dr. van den Berg is deze middag aanwezig. LinQue Consult daagt de deelnemers uit om kritisch na te denken over het huidige onderwijssysteem in een aantal rondes.

Met de reeks LinQue Onderwijsdialogen organiseert LinQue Consult prikkelende gesprekken in dialoogvorm. Deze middag onderzoeken we in dialoog in een aantal rondes samen het gedachtegoed van Van den Berg. Dolf van den Berg zal over de rondes zijn reflectie geven en waar nodig input leveren zodat elke ronde leidt tot verdieping.

Volgens Van den Berg zijn we zo verslingerd aan het leerstofjaarklassensysteem dat het als een vanzelfsprekend systeem is geïnstitutionaliseerd. LinQue Consult wil samen met  onderwijsprofessionals de uitdaging aangaan om de eigen praktijk niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Wie het boek leest, zal in blauw de kleur van hoop en verlangen terugvinden, die als motor kan fungeren naar een ongekende onderwijsverandering.

Deelname

Samen in gesprek over een gelezen boek leidt tot een levendige verkenning van eigen en andermans denken over onderwijs. Het boek telt slechts 133 leesbare pagina’s, is prachtig geïllustreerd en leest vlot. Voor deelname is het noodzakelijk dat u het manifest van Dolf van den Berg hebt gelezen, zodat u actief kunt deelnemen aan de dialoog. U zorgt zelf voor de aanschaf van het boek. De kostprijs van dit boek bedraagt €29,50. Dit bedrag komt dus bij de kosten voor deelname.

Titel                         Naar onderwijs in blauw
Wat?                         Inspiratiesessie-onderwijsdialoog
Wanneer?                  Donderdag 13 februari 2020
Hoe laat?                  15.00 – 18.00 uur met aansluitend eenvoudig diner
Waar?                       LinQue Consult, Rietdijk 3 te Houten
Aantal deelnemers    max. 15 personen
Aanmelden               Roos Hagdorn: rooshagdorn@linqueconsult.nl

LinQue verzorgt een eenvoudige en gezonde maaltijd. De kosten voor deelname bedragen €125,-. Dit bedrag is bedoeld om de belangrijkste kosten te dekken.

Dolf van den Berg (2019). Naar onderwijs in blauw. Aan de vanzelfsprekendheid voorbij. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina.


NOVO inspiratiesessie: Veranderen doen we samen!

Wilt u ervaren welke interventies beweging creëren in een innovatie of veranderproces in uw organisatie? Vraagt u zich af hoe u het team meekrijgt? Of hoe u een kwalitatief goede samenwerking van de grond krijgt, waarbij docenten zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen? Want veranderen doen we samen, in dialoog!

Kom dan op dinsdag 21 april 2020 naar de inspiratiesessie georganiseerd door kerndocenten van de opleiding tot NOVO-procesbegeleider.

Titel                Veranderen doen we samen!
Wat?                Inspiratiesessie
Wanneer?         Dinsdag 21 april 2020
Hoe laat?         15.00 – 20.00 uur
Waar?               De Roskam, Plein 25 te Houten
Kosten?            €120 per persoon (incl. avondmaaltijd)
Neemt u iemand mee dan betaalt die 2e persoon de halve prijs.

Aanmelden kan tot 1 april bij ons secretariaat: Roos Hagdorn

Lees meer


‘Geef vertrouwen en creëer verantwoordelijkheid en eigenaarschap’

Naar aanleiding van de Finlandreis van Ella Kwakkestein en Jannie Steegenga organiseerde LinQue Consult op 26 september jl. een inspiratiebijeenkomst waarin zij de deelnemers meenamen in de inzichten en de uitgangspunten uit het Finse onderwijssysteem en de betekenis voor het onderwijs.

Met meer dan 50 deelnemers van ongeveer 20 scholen deelden collega’s Jannie Steegenga en Ella Kwakkestein hun observaties en ervaringen, opgedaan tijdens een studiebezoek aan Finland, waar zij 3 scholen bezochten. Zij werden daarin ondersteund door collega’s Hens Galjaard en Iko Doeland.

Er werd voornamelijk ingezoomd op de vraag wat wij kunnen leren van het Finse onderwijs als het gaat om het creëren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de leerlingen.
De conclusie van Jannie en Ella: eigenaarschap ontstaat als vertrouwen gegeven wordt en als betrokkenen autonomie ervaren. Autonomie wordt ervaren als mensen de vrijheid hebben om keuzes te maken.

Aan de hand van deze conclusie is op een actieve manier in groepen van verschillende scholen gesproken over  de ruimte die er binnen de aanwezige scholen al is voor leerlingen om voor hen waardevolle keuzes te maken.
Na het diner zijn de deelnemers in gesprek gegaan over de mogelijkheid om de keuzevrijheid van leerlingen (en leraren) in de eigen school te vergroten. De gesprekken waren interessant en gingen de diepte in.
Aan het eind van de bijeenkomst ging iedere deelnemer naar huis met een concreet voornemen (laaghangend fruit dan wel een grote uitdaging) om keuzevrijheid binnen de school te vergroten om zo een eerste stap te zetten op weg naar meer eigenaarschap.

Onderliggend artikel


Groot succes: workshop De 5 interactiestappen voor leren

 ‘Actief lerende leerlingen’, dat wil iedere leraar!
Het model “De 5 interactiestappen voor leren” geeft u handvatten om dit te bereiken.

Leren kan met weinig extra inspanning effectiever worden als de vele leermomenten die door de leraar worden gecreëerd meer worden benut. Het model “De 5 interactiestappen voor leren” is een eenvoudig en doeltreffend interactiemodel dat daarbij kan helpen. Het model is toepasbaar in vrijwel alle situaties waar leren en interactie centraal staan en is ontwikkeld op basis van vele lesobservaties, literatuur en ervaringen uit het werk- en onderzoeksveld.

Het model bestaat uit vijf interactiestappen die samen een cyclisch proces voor een leergerichte interactie vormen. Het model is flexibel, waarbij de vijf stappen niet in een vaste volgorde gehanteerd of doorlopen hoeven worden. Vanuit een waarneming kan een leerdoel ontstaan, waar direct feedback op gegeven wordt. Het model is bedoeld om het leren door bewuste interacties te vergroten. Het model, waar verschillende leermethodieken en theorieën aan ten grondslag liggen, is ontwikkeld door Jannie Steegenga en Wim Bos van LinQue Consult. Het model wordt uitgebreid uitgelegd en voorzien van tips en praktische handvatten in hun boek “De 5 interactiestappen voor leren”. Meer informatie over het model en het boek vindt u hier.

Inmiddels heeft een groot aantal leraren en schoolleiders het boek gelezen en de eerste reacties zijn lovend:

  • Wat een praktisch en gemakkelijk leesbaar boek.
  • Een aaneenschakeling van direct toepasbare tips.
  • Een praktisch boek dat gestoeld is op een berg ervaring en goede theoretische onderbouwing.
  • Dit model is precies wat we nodig hebben als onderlegger voor onze onderwijsontwikkeling.

Op dit moment hebben meerdere scholen het boek en model direct opgepakt om als basis te gebruiken voor hun onderwijsontwikkeling. Deze scholen geven aan dat het model “De 5 interactiestappen voor leren” een bruikbaar middel is bij gezamenlijke onderwijsontwikkeling.

LinQue Consult organiseerde op 6 november een speciale studiebijeenkomst over dit model. In deze bijeenkomst hebben de deelnemers zelf op een praktische manier ervaren hoe het model ingezet kan worden. De bijeenkomst was interessant voor alle leraren en schoolleiders die de interactie rondom leren effectiever willen maken!

Heeft u ook interesse in een dergelijke workshop?
Neem dan contact op met Wim Bos.