Inspiratiedagen

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Regelmatig organiseert LinQue Consult inspiratiebijeenkomsten. Deze worden via mailings en de website onder de aandacht gebracht.

 

ONLINE informatiebijeenkomst opleiding NOVO-procesbegeleider

Ben je actief betrokken bij veranderingen en innovaties binnen een organisatie en wil je daarbij de dynamiek beter begrijpen en beïnvloeden, dan is de opleiding tot NOVO-procesbegeleider een uitgelezen kans om je vaardigheden te vergroten. We bieden je een inspirerende opleiding die je hands-on tools geeft zodat je ‘morgen’ aan de slag kunt met innoveren, veranderen in je eigen organisatie.

Op 21 april 2020 organiseren wij een ONLINE bijeenkomst voor iedereen die kennis wil maken met de NOVO-opleiding. We laten je op actieve wijze kennismaken met de opleiding en onze manier van werken. Hiervoor zijn 10 plekken beschikbaar!

Titel                ONLINE informatiebijeenkomst opleiding NOVO-procesbegeleider
Wanneer?         Dinsdag 21 april 2020
Hoe laat?         16.00 – 16.30 uur
Aanmelden?     Bij Roos Hagdorn
Waar?              Na opgave ontvang je een link

Oud-deelnemers geven aan met meer vertrouwen aan de slag te zijn met de innovaties in hun eigen organisatie of als extern adviseur in die van een opdrachtgever. Zij waarderen de NOVO-opleiding steevast met een 8,4 of hoger. In oktober 2020 gaat er weer een nieuwe groep van start waar jij aan mee kan doen.

NOVO-procesbegeleider is dé opleiding voor veranderaars in sectoren als het onderwijs, de zorg, welzijn en de overheid.

Meer weten over de opleiding tot NOVO-procesbegeleider? Raadpleeg dan www.novo-procesbegeleider-phbo.nl of neem contact op met Erica ter Wee,  tel. 06 131 99 898, ericaterwee@linqueconsult.nl


‘Geef vertrouwen en creëer verantwoordelijkheid en eigenaarschap’

Naar aanleiding van de Finlandreis van Ella Kwakkestein en Jannie Steegenga organiseerde LinQue Consult op 26 september jl. een inspiratiebijeenkomst waarin zij de deelnemers meenamen in de inzichten en de uitgangspunten uit het Finse onderwijssysteem en de betekenis voor het onderwijs.

Met meer dan 50 deelnemers van ongeveer 20 scholen deelden collega’s Jannie Steegenga en Ella Kwakkestein hun observaties en ervaringen, opgedaan tijdens een studiebezoek aan Finland, waar zij 3 scholen bezochten. Zij werden daarin ondersteund door collega’s Hens Galjaard en Iko Doeland.

Er werd voornamelijk ingezoomd op de vraag wat wij kunnen leren van het Finse onderwijs als het gaat om het creëren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de leerlingen.
De conclusie van Jannie en Ella: eigenaarschap ontstaat als vertrouwen gegeven wordt en als betrokkenen autonomie ervaren. Autonomie wordt ervaren als mensen de vrijheid hebben om keuzes te maken.

Aan de hand van deze conclusie is op een actieve manier in groepen van verschillende scholen gesproken over  de ruimte die er binnen de aanwezige scholen al is voor leerlingen om voor hen waardevolle keuzes te maken.
Na het diner zijn de deelnemers in gesprek gegaan over de mogelijkheid om de keuzevrijheid van leerlingen (en leraren) in de eigen school te vergroten. De gesprekken waren interessant en gingen de diepte in.
Aan het eind van de bijeenkomst ging iedere deelnemer naar huis met een concreet voornemen (laaghangend fruit dan wel een grote uitdaging) om keuzevrijheid binnen de school te vergroten om zo een eerste stap te zetten op weg naar meer eigenaarschap.

Onderliggend artikel


Groot succes: workshop De 5 interactiestappen voor leren

 ‘Actief lerende leerlingen’, dat wil iedere leraar!
Het model “De 5 interactiestappen voor leren” geeft u handvatten om dit te bereiken.

Leren kan met weinig extra inspanning effectiever worden als de vele leermomenten die door de leraar worden gecreëerd meer worden benut. Het model “De 5 interactiestappen voor leren” is een eenvoudig en doeltreffend interactiemodel dat daarbij kan helpen. Het model is toepasbaar in vrijwel alle situaties waar leren en interactie centraal staan en is ontwikkeld op basis van vele lesobservaties, literatuur en ervaringen uit het werk- en onderzoeksveld.

Het model bestaat uit vijf interactiestappen die samen een cyclisch proces voor een leergerichte interactie vormen. Het model is flexibel, waarbij de vijf stappen niet in een vaste volgorde gehanteerd of doorlopen hoeven worden. Vanuit een waarneming kan een leerdoel ontstaan, waar direct feedback op gegeven wordt. Het model is bedoeld om het leren door bewuste interacties te vergroten. Het model, waar verschillende leermethodieken en theorieën aan ten grondslag liggen, is ontwikkeld door Jannie Steegenga en Wim Bos van LinQue Consult. Het model wordt uitgebreid uitgelegd en voorzien van tips en praktische handvatten in hun boek “De 5 interactiestappen voor leren”. Meer informatie over het model en het boek vindt u hier.

Inmiddels heeft een groot aantal leraren en schoolleiders het boek gelezen en de eerste reacties zijn lovend:

  • Wat een praktisch en gemakkelijk leesbaar boek.
  • Een aaneenschakeling van direct toepasbare tips.
  • Een praktisch boek dat gestoeld is op een berg ervaring en goede theoretische onderbouwing.
  • Dit model is precies wat we nodig hebben als onderlegger voor onze onderwijsontwikkeling.

Op dit moment hebben meerdere scholen het boek en model direct opgepakt om als basis te gebruiken voor hun onderwijsontwikkeling. Deze scholen geven aan dat het model “De 5 interactiestappen voor leren” een bruikbaar middel is bij gezamenlijke onderwijsontwikkeling.

LinQue Consult organiseerde op 6 november een speciale studiebijeenkomst over dit model. In deze bijeenkomst hebben de deelnemers zelf op een praktische manier ervaren hoe het model ingezet kan worden. De bijeenkomst was interessant voor alle leraren en schoolleiders die de interactie rondom leren effectiever willen maken!

Heeft u ook interesse in een dergelijke workshop?
Neem dan contact op met Wim Bos.