Inspiratiedagen

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

‘Elastiek in het onderwijs’
miniconferentie over de rek en reikwijdte van maatwerk in het VO

Dat maatwerk in het VO volop in de aandacht staat, bleek wel toen de eerste editie van deze gratis miniconferentie over dit thema in een mum van tijd vol zat. Alle reden om al snel weer een nieuwe miniconferentie te organiseren. De tweede editie vindt plaats op woensdag 26 september 2018 van 14.30 tot 20.00 uur. U kunt zich hier nú voor aanmelden!

Verslag 1e editie van deze conferentie op 17 mei j.l.

Maatwerk is een onderwijskundig speerpunt voor veel VO-scholen. We zien vormen van leerlinggestuurd onderwijs, meer keuzevrijheid, differentiatie in aanbod, vakken versneld, verdiept of op een hoger niveau afronden, en verbreding van inhoud. Dit proces vraagt flexibele roosters en – wie weet – flexibele diploma’s: dát is de toekomst. Maar hoe begin je ermee? Waarom zou je het doen? Welke oplossingen zijn er voor de obstakels die je tegenkomt? Daarover gaat de gratis miniconferentie op woensdag 26 september aanstaande, die Leren verbeteren samen met adviseurs van B&T en LinQue Consult organiseert.

Voor wie?

De miniconferentie is bedoeld voor iedereen in het voortgezet onderwijs die experimenteert met of op zoek is naar vormen van maatwerk. Voor docenten, leidinggevenden en projectleiders.

Wat?

Hoe gepersonaliseerd en flexibel kun je het onderwijs maken? Hoeveel keuzevrijheid kun je leerlingen geven? Hoe blijf je voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie? En hoe maak je dan in vredesnaam een rooster waarmee nog te werken valt? Hoe volg je de prestaties van leerlingen? Welk portfolio kun je gebruiken? Wat betekent het voor de inrichting van het schoolgebouw? En, niet onbelangrijk, hoe krijg je de docenten mee en hoe zet je de verandering in?

Tijdens de miniconferentie krijgen deelnemers antwoorden op deze vragen. Op het programma staan de volgende onderdelen.

  • Een inleiding door een keynote spreker. De naam van de spreker wordt binnenkort bekendgemaakt via de websites van Leren verbeteren, B&T en LinQue Consult.
  • Verhalen van leerlingen. Essentieel voor keuzes op het gebied van maatwerk is wat leerlingen willen en nodig hebben om optimaal te leren en te presteren. Tijdens de bijeenkomst vertellen leerlingen daarover.
  • Good practices. Een aantal scholen deelt de ervaringen met verschillende vormen van flexibel onderwijs.
  • Diverse expertise- en leerrondes over verschillende subthema’s. De invulling van de rondes wordt binnenkort bekendgemaakt via de websites van Leren verbeteren, B&T en LinQue Consult.

En daarna?

Aan het einde van de bijeenkomst inventariseren we welke scholen behoefte hebben aan het vormen van een professionele leergemeenschap (PLG) van scholen rond het thema flexibel onderwijs. Bij voldoende belangstelling starten deze PLG’en hierna op.

Organisatie

De miniconferentie wordt georganiseerd door het project Leren verbeteren van het ministerie van OCW, in samenwerking met adviseurs van LinQue Consult en B&T.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.

Hebt u vragen?

Met inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, of Hens Galjaard, consultant bij LinQue Consult. Met praktische vragen kunt u terecht bij project Leren Verbeteren.

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 26 september 2018, 14.30-20.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Waar: Fletcher Hotel Amersfoort
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: dat kan via het aanmeldformulier


Groot succes: workshop De 5 interactiestappen voor leren

 ‘Actief lerende leerlingen’, dat wil iedere leraar!
Het model “De 5 interactiestappen voor leren” geeft u handvatten om dit te bereiken.

Leren kan met weinig extra inspanning effectiever worden als de vele leermomenten die door de leraar worden gecreëerd meer worden benut. Het model “De 5 interactiestappen voor leren” is een eenvoudig en doeltreffend interactiemodel dat daarbij kan helpen. Het model is toepasbaar in vrijwel alle situaties waar leren en interactie centraal staan en is ontwikkeld op basis van vele lesobservaties, literatuur en ervaringen uit het werk- en onderzoeksveld.

Het model bestaat uit vijf interactiestappen die samen een cyclisch proces voor een leergerichte interactie vormen. Het model is flexibel, waarbij de vijf stappen niet in een vaste volgorde gehanteerd of doorlopen hoeven worden. Vanuit een waarneming kan een leerdoel ontstaan, waar direct feedback op gegeven wordt. Het model is bedoeld om het leren door bewuste interacties te vergroten. Het model, waar verschillende leermethodieken en theorieën aan ten grondslag liggen, is ontwikkeld door Jannie Steegenga en Wim Bos van LinQue Consult. Het model wordt uitgebreid uitgelegd en voorzien van tips en praktische handvatten in hun boek “De 5 interactiestappen voor leren”. Meer informatie over het model en het boek vindt u hier.

Inmiddels heeft een groot aantal leraren en schoolleiders het boek gelezen en de eerste reacties zijn lovend:

  • Wat een praktisch en gemakkelijk leesbaar boek.
  • Een aaneenschakeling van direct toepasbare tips.
  • Een praktisch boek dat gestoeld is op een berg ervaring en goede theoretische onderbouwing.
  • Dit model is precies wat we nodig hebben als onderlegger voor onze onderwijsontwikkeling.

Op dit moment hebben meerdere scholen het boek en model direct opgepakt om als basis te gebruiken voor hun onderwijsontwikkeling. Deze scholen geven aan dat het model “De 5 interactiestappen voor leren” een bruikbaar middel is bij gezamenlijke onderwijsontwikkeling.

LinQue Consult organiseerde op 6 november een speciale studiebijeenkomst over dit model. In deze bijeenkomst hebben de deelnemers zelf op een praktische manier ervaren hoe het model ingezet kan worden. De bijeenkomst was interessant voor alle leraren en schoolleiders die de interactie rondom leren effectiever willen maken!

Heeft u ook interesse in een dergelijke workshop?
Neem dan contact op met Wim Bos.