Ouderbetrokkenheid: het startgesprek

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Het startgesprek: de basis van vertrouwen tussen ouders en school

“Ik ben mentor van de brugklas en vraag mij af hoe ik de ouders kan betrekken bij dit eerste jaar.”
“Bij ons op school krijgt LOB meer aandacht, hoe betrekken wij de ouders hierbij?”
“Wij starten dit jaar met coaches in de school die leerlingen begeleiden, wij willen de rapportgesprekken met ouders op een andere manier vormgeven, waarbij de leerling centraal staat. Maar wat betekent dit voor onze gesprekken?”

Om de samenwerking tussen ouders en school goed vorm te geven en elkaar écht te bereiken is een basis van vertrouwen en transparante communicatie noodzakelijk, gecombineerd met een positieve mindset.

De samenwerking tussen ouders en school verloopt niet altijd als vanzelf. Beide partijen lijken soms vanuit een andere planeet het gesprek te voeren, terwijl beiden het beste voor de leerling willen en elkaar daarbij hard nodig hebben. Het vertrouwen tussen ouders en school groeit als er sprake is van onvoorwaardelijk contact.

Het startgesprek, met als uitgangspunt wederzijds kennismaken, aan het begin van het jaar kan hierbij helpen.  Natuurlijk met de leerling erbij! Kennismaken met elkaar en afspraken maken voor dit schooljaar, altijd gericht op het positieve. Terugblikken op het vorige jaar en vooral verwachtingen naar elkaar uitspreken over het komend jaar. Ook afspraken maken over de wijze van samenwerken, en hoe er contact wordt gehouden. Met het voeren van een startgesprek kan de basis voor de vervolggesprekken worden gelegd. Natuurlijk zijn bij de vervolggesprekken ook altijd de leerlingen aanwezig en hebben zij de regie van het gesprek. Zij bereiden het gesprek zowel thuis als met de mentor voor.

Een school in Dordrecht voerde, onder onze begeleiding, dit schooljaar de startgesprekken in. De eerste reacties van mentoren en ouders waren zeer positief: “je hoort nieuwe aspecten over de leerling en de school, je ziet de interactie tussen leerling en ouder, je leert de mentor direct kennen. Je kunt goed de verwachtingen afstemmen, je bouwt aan een psychologisch contract met elkaar”.

Meer weten over het voeren of introduceren van start- of driehoeksgesprekken in je school? Stuur een mail naar Hens Galjaard.