Sterk techniekonderwijs

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Sterk Techniekonderwijs spreekt de leerlust van de handen aan

“In scholen creëren we kunstmatige leeromgevingen voor onze kinderen, waarvan ze weten dat ze niet echt zijn en hun volledige aandacht en betrokkenheid niet verdienen… Zonder de mogelijkheid om met de handen te leren, blijft de wereld abstract en afstandelijk, wordt hun leerlust niet aangesproken.”
(Doug Stowe, Wisdom of the Hands (blog), 16 oktober 2006

 Op 3 oktober 2019 is het project Sterk Techniekonderwijs met een kick-off van start gegaan. Minister Slob heeft het officiële startsein gegeven voor de techniekregio’s die het techniekonderwijs weer op de kaart moet zetten. Er zijn zoveel kansen op de arbeidsmarkt, maar er zijn steeds minder leerlingen die een techniekopleiding kiezen. Sterk Techniekonderwijs moet deze trend gaan kenteren. En terecht. De techniekwereld is een avontuurlijke en leerzame werkomgeving waar voor veel leerlingen een mooie toekomst ligt. Echter, de bekendheid met deze wereld is gering of gekleurd en berust vaak op sterk verouderde beelden en op het foute idee dat een carrière in andere werkgebieden per definitie tot meer succesvolle loopbanen leidt.

De dalende trend kent vele oorzaken. Het project Sterk Techniekonderwijs komt daarom op tijd. LinQue Consult vindt het ontzettend belangrijk dat techniekonderwijs weer op de kaart komt.

De ontwikkeling van jonge mensen is niet alleen een zaak van het hoofd. Werken met je handen is minstens zo belangrijk. Het onderwijs heeft de hand als bron van intelligentie te veel genegeerd. Dingen maken wakkert vaak de motivatie aan. Dingen goed leren maken draagt bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en identiteit. Sterk techniekonderwijs is gebaat bij leeromgevingen die een appél doen op de intelligentie van de handen. Dat begint al op jonge leeftijd en manifesteert zich in het vakmanschap (m/v).

LinQue Consult ondersteunt scholen o.a. bij het ontwerpen van aantrekkelijke technische leeromgevingen en de ontwikkeling van beleid in samenwerking met de omgeving van scholen om techniek op de kaart te zetten. LinQue Consult denkt graag mee bij het aanwakkeren van de intelligentie en het willen leren met de handen. Dit doen wij overigens niet alleen bij vmbo-onderwijs! Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Iko Doeland.