Online les: wat betekent dit voor ons als ouders, zijn wij aan zet?

Door Hens Galjaard, onderwijsadviseur LinQue Consult

Net als iedere ouder word ook ik op dit moment geconfronteerd met twee thuiszittende pubers. Voor allebei betekent dit dat ze flink thuis aan de bak moeten met leren. Daarnaast valt voor hen allebei ook nog eens de fysieke uitlaatklep van het georganiseerde sporten weg.

Deze nieuwe situatie vraagt van ons als ouders ook een andere, of voor sommige ouders, een nieuwe rol in de begeleiding van deze thuiszitters. Eigenlijk een uitgelezen kans om hen te helpen bij het leren en het plannen. Juist in deze periode zijn deze leren-leren vaardigheden uitermate belangrijk. Maar hoe doe je dat vanuit je ouderrol zonder controleur te worden. Ik deel hier graag een aantal tips met u zoals ik ze zelf ook thuis toepas.

1.  Vasthouden dagstructuur

Zorg in deze periode voor eenzelfde dagstructuur en routine als tijdens een schoolperiode. Wij hebben als gezin afgesproken dat we gewoon allemaal op tijd aan het ontbijt zitten en met elkaar de dag doornemen. We gaan op tijd naar bed en zien deze tijd niet als vakantietijd. Zo is de opstartperiode als straks de scholen weer beginnen minimaal. Daarnaast hebben we stilgestaan bij het feit dat we als gezin rekening met elkaar en elkaars werk houden. Bijvoorbeeld door de TikTok filmpjes met oortjes in of op je kamer te kijken.

2. Online lessen

Iedere school is ondertussen bezig met het opzetten van online lessen. Dat vraagt maximale discipline van de thuiszitters, zowel tijdens deze lessen als bij het maken van het schoolwerk. Zorg dat u als ouders op de hoogte bent van hoe de school de lessen en het schoolwerk organiseert en maak gezamenlijk een planning met uw kind. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een digitaal of fysiek planbord. Bespreek een duidelijke structuur van de dag waarin tijd is voor ontspanning en voor leren. Zorg voor de juiste afwisseling en balans hierin. Zo kunnen ze ook de aandacht vasthouden. Vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig aan de taken te beginnen? Ondersteun hier dan bij, door bijvoorbeeld aan dezelfde tafel te gaan zitten werken. Ik wil geen politieagent worden, maar stel wel vragen om te kijken hoe zij zelf hun dag gaan indelen en hun werk willen organiseren. Lukt dit zelf niet dan helpen we hier een handje bij. We richten ons vooral op de doelen die vanuit school gesteld worden.

3. Weet hoe het puberbrein werkt

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het puberbrein. De hersenen van pubers zijn nog niet op alle fronten volgroeid. Daarom kunnen pubers nog niet alles wat volwassenen wel kunnen, al denken ze zelf vaak van wel. Ze hebben hun ouders meer nodig dan ze toe willen geven. Zo kunnen pubers wel plannen, maar zijn ze nog niet in staat een goed overzicht te houden. Hierdoor laten ze zich snel afleiden en kunnen ze zich niet aan hun planning houden. Dit deel van de hersenen (neo cortex) is nog niet voldoende ontwikkeld. Als ouders is het zaak hen zelf een planning te laten maken en hen vervolgens te helpen bij het houden aan de planning. Door structuur te bieden, duidelijke afspraken te maken, een beloning in het vooruitzicht te stellen enz. Ook helpt het kinderen als er geen afleiders zijn, dan kunnen ze zich makkelijker en beter concentreren en gaat het huiswerk 5 x zo snel. Dus geen Facebook, appjes, tv e.d. tijdens het huiswerk maken. Het is ook niet de bedoeling om uw kind zo te ondersteunen dat het geen eigen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar gedrag. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig als het andere kind. Dat merk ik bij mij thuis. De jongste leert volledig zelfstandig en heeft soms een luisterend oor nodig, de oudste heeft mijn controle op het gemaakte werk nodig en vooral bij het maken van een planning.

4. Verwerken van lesstof

We kunnen als ouders ook helpen bij het verwerken van de lesstof die ze krijgen. Zo kunnen we vragen uit te leggen waar de stof over gaat doordat ze bijvoorbeeld:

  • Proefwerkvragen voor ons maken die wij gaan beantwoorden.
  • Een kruiswoordpuzzel voor ons maken die wij in moet vullen.
  • Filmpjes zoeken op YouTube over de lesstof en die aan ons laten zien.
  • Een tekening maken en ons uitleggen wat die betekent.
  • Een samenvatting maken en ons die laten lezen.

Omdat onze kinderen via deze manieren actief zijn en wij een nieuwsgierige houding aannemen, wordt er dopamine gemaakt, dit bevordert het willen leren. Bovendien houden zij zelf de autonomie en moeten ze ons iets uitleggen. Dit laatste is de beste manier van leren.

5. Evaluatie aan het einde van de dag

Bespreek aan het einde van de dag hoe alles is verlopen en waar iedereen tegenaan is gelopen. We bouwen hiervoor reflectietijd in. Door te reflecteren op de dag kunt u als ouder en kind onderzoeken waar extra hulp nodig is met leren of overhoren of het maken van opdrachten. Was de tijdsplanning reëel die is opgesteld? Werkte de structuur die we met elkaar hadden bedacht? Waar ben je trots op en waar liep je tegenaan? Zo hebben wij tijdens de eerste thuisdag tijdens het avondeten alles doorgenomen en nieuwe afspraken gemaakt.

6. Inbouwen van ontspanning

We hebben ideeën uitgewisseld voor andere vormen van ontspanning en sporten: hardlopen, de honden uitlaten (ineens favoriet), legpuzzels bij de kringloop halen, spelletjes spelen. Mijn oudste heeft een heel work-out schema voor de familie gemaakt!

7. Complimenten

Geef vooral positieve feedback en complimenten. Door de inspanning van uw kind te belonen, zorgt u ervoor dat hij/zij zich een tweede keer weer wil inspannen, waardoor uw kind doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen kweekt. De beloning voor de inspanning zorgt ervoor dat er dopamine in de hersenen vrijkomt. Een stof die een goed gevoel geeft en vraagt om meer. Hetzelfde geldt voor complimenten op de wijze van aanpak. “Wat goed dat je wel een uur met die wiskundesommen bezig bent geweest en ze uiteindelijk allemaal hebt gemaakt”. Hierdoor weet uw kind wat u waardeert en gaat het dit herhalen. Een opmerking als “ik wist wel dat je slim bent” kweekt eerder luiheid. “Waarom zal ik leren, ik ben toch al slim.”

8. En ook nog!!

De boog kan niet altijd gespannen zijn; lukt het een dag niet, dan is er geen man overboord. Wij proberen vooral de humor te blijven zien en als gezin niet in een kramp te komen.

Een andere rol van ouders

Zoals gezegd vraagt deze bijzondere situatie van ons als ouders ook een andere of meer aangepaste rol in de begeleiding van deze thuiszitters. Een begeleiding waarvan ik overigens ook in ‘normale’ tijd merk dat ze er veel baat bij hebben. Deze begeleiding heeft alles te maken met de zogenaamde executieve functies, ook wel leren-leren vaardigheden genoemd. In een volgende bijdrage leg ik meer uit over deze vaardigheden en op welke manier ze van belang zijn bij de ontwikkeling van uw kind!

HULP AANGEBODEN

Voor veel examenleerlingen geldt dat het belangrijk is om in deze periode een planning te maken en met zichzelf af te spreken wat ze gaan doen de komende periode. Die periode is nu aangebroken. Mocht u een vraag hebben over hoe u uw kind(eren) het beste kunt begeleiden of wilt u dat ik een plangesprek houd met uw kind, dan kunt u mij benaderen op 06 50 21 03 73.

Ik wens alle ouders veel succes en meer goede tips zijn van harte welkom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.