Niets is zo praktisch als een goede theorie.
Kurt Lewin

Wie ben je voor de klant?

Bij de klant heb ik regelmatig de rol van de ‘meest betrokken buitenstaander’. Degene die in verbinding met de klant werkt en daarbij het perspectief van buiten voorlegt, zodat nieuwe Ideeën de organisatie in kunnen komen. Dat doe ik door aan te sluiten bij wat de klant zelf kan en toe te voegen wat nodig is. Ik ben erop gericht mezelf weer overbodig te maken, bijvoorbeeld door meteen iemand op te leiden aan wie het stokje kan worden overgedragen. Complexe trajecten doe ik graag, omdat hier verschillende rollen kunnen worden vervuld. Denk aan sparringpartner, coach, trainer en procesbegeleider. Als vliegende keep werk ik hands on in uiteenlopende situaties. Ik vind het mooi om theorie te vertalen naar de praktijk of om praktijkproblemen te verbinden aan theorie, zodat een nieuw perspectief ontstaat.

Wat is je kracht?

Klanten zeggen over mij dat ik naast inhoudelijk deskundig ook praktijkbetrokken en enthousiast ben. Ik kan snel en vanuit meerdere perspectieven een situatie analyseren. In de NOVO-opleiding werd ik vergeleken met een giraf: met de voeten in de klei maar wel met overzicht. Ik stem af, maar vind dat mensen het zelf moeten doen. Door heel goed te luisteren kan ik talenten naar boven halen en ‘liefdevol confronteren’ is mij ook niet vreemd.

Wat drijft je?

Ik ben gericht op leren, ontwikkelen en orde scheppen in chaos. Ik zit vaak aan de proceskant en wil ook graag resultaten behalen. Wat ik belangrijk vind is dat mijn inspanningen ertoe leiden dat kinderen en leerlingen er beter van worden. Elk kind mag er zijn. Als ik met leerkrachten of hun leidinggevenden werk, denk ik aan de leerling die goed tot zijn recht moet komen.

Expertise

  • Organisatieadviseur bij de fusie van 3 basisscholen, een bso en kinderopvang tot een kindcentrum en er ook samengewerkt wordt met sportvoorzieningen en het VO
  • Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor twee beroepsgerichte masters
  • Loopbaanadviseur
  • Procesbegeleider en kerndocent in de opleiding tot NOVO-procesbegeleider
  • Docent master leren en innoveren, master en post-HBO leiderschapsontwikkeling, pedagogiek, onderzoek

Mijn projecten

Wij helpen u uitblinQuen