Ik stel rake vragen, maar ik stel ze altijd met respect voor de persoon en zijn of haar context.

Wie ben je voor de klant?

Ik vind het belangrijk om écht en oprecht contact met mensen te hebben. Ik verdiep mij in de persoon of groep tegenover mij. Vanuit dit contact kan ik de vraag achter de vraag ontdekken. Het proces van bewustwording en groei van mensen inspireert mij enorm! Deze inspiratie zet ik in bij zowel het coachen als het trainen van professionals. Gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik ben resultaatgericht en verhelder in de samenwerking de onderlinge verwachtingen. Ik ben eerlijk in mijn feedback, met de nodige humor. Ik stel rake vragen en stel ze altijd met respect voor de persoon en zijn of haar context.

Wat is je kracht?

Mijn kracht is dat ik rechtstreeks benoem wat er gebeurt. Confronteren met behoud van relatie en met oog voor de mens. Ik ben een verbinder, het verbinden van mensen met elkaar en ook de mens in verbinding brengen met zichzelf. Ik ga uit van kwaliteiten en drijfveren van mensen. In het werk met mensen en groepen zet ik mijn inlevingsvermogen en mijn intuïtie in. Vanuit oprecht contact en nieuwsgierigheid kan ik de vragen stellen die passen in het moment of juist een andere dimensie aan roeren. Puur omdat ik op dat moment voel dat ik dit moet en kan benoemen. Ik neem mensen mee in mijn resultaat- en doelgerichtheid, dit werkt aanstekelijk!

Wat drijft je?

Ik ben arbeid- en organisatiepsycholoog en ben nieuwsgierig naar en geboeid door de ontwikkeling van de mens en de groep. Ik creëer graag begrip waar mensen elkaar moeilijk begrijpen. Bijvoorbeeld in de samenwerking tussen school en ouders, maar ook binnen secties en teams. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de vraag die er speelt. Kijken wat mensen zelf kunnen doen, hun kracht als individu of als groep vinden: het gaat erom wat zij belangrijk vinden, waar zij kunnen groeien of ontwikkelen en ik help hen dat ontdekken.

Expertise

  • Begeleiding van teams bij samenwerking, professioneel werken en onderwijsvernieuwing in de vorm van teamcoaching.
  • Begeleiding en coaching schoolleiding op het gebied van leiderschap, verandervraagstukken en cultuur.
  • Individuele coaching van docenten en schoolleiding zowel rondom persoonlijke vraagstukken, als op het gebied van pedagogiek en didactiek.
  • Intervisie; opzetten van intervisie, intervisievaardigheden, begeleiden van intervisie.
  • Begeleiden en professionaliseren van teams, docenten en coaches op het gebied van de ‘De vijf interactiestappen voor leren’. Een model dat bruikbaar is in alle situaties waar leren een rol speelt.
  • Begeleiden en trainen van teams, docenten en leiding rondom het thema ‘samenwerken met ouders’.
  • Professionalisering op het gebied van gespreksvaardigheden nodig voor driehoeksgesprekken, gesprekken met ouders, LOB- gesprekken.
  • Professionalisering op het gebied van mentoraat, van mentor naar coach, leren-leren vaardigheden, executieve functies en metacognitie.
  • Projectleiding van grootschalige projecten, zoals interne academies, vakantieschool.
  • Professionalisering op het gebied van intervisie, communicatieve, didactische, coach- en begeleidingsvaardigheden.

Mijn projecten

Wij helpen u uitblinQuen