Ik geef taal aan, soms onuitgesproken, wensen.

Wie ben je voor de klant?

Mijn rol omschrijf ik vaak zo: ik hoef niet op het podium te staan, maar ik wil wel dat het toneelstuk goed wordt opgevoerd. Ik hou van de coulissen. Meedenkend en ondersteunend in de opvoering van het toneelstuk. Als ik ergens binnen kom gebeurt er wel wat! Door het stellen van kritische vragen, door mijn houding als ‘critical friend’, door de expertise die ik meeneem op onderwijskundig of organisatorisch gebied. Het hele systeem wil ik in beweging krijgen en als klanten daar niet bang voor zijn dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Ik geef taal aan – soms onuitgesproken – wensen.

Wat is je kracht?

Ik probeer de zwaarte licht tegemoet te treden. Humor is belangrijk. Op een flexibele manier aanwezig zijn bij groepen, dat gaat me goed af. Ik probeer te creëren dat mensen loskomen van patronen. Fouten maken mag. Mijn kracht zit erin dat ik de kern heel ernstig kan benoemen, zonder dat het zwaar wordt. Ik zorg dat de ‘plek der moeite’, daar waar het spannend wordt, waar dingen onbenoemd bleven, bespreekbaar wordt. En dat vanuit een onverbeterlijk optimisme.

Wat drijft je?

Ik ben een onderwijsdier in hart en nieren. Het is fantastisch als er goede dingen gebeuren en mensen in beweging komen. Het is mooi als je in de ogen van de leerlingen of teamleden ziet dat ze tot ontwikkeling komen. Op gezette tijden gebeurt dat. Beweging in mensenlevens brengen, teams weer op de rit krijgen. Niets is perfect, maar durf het aan te gaan. Misschien is de weg nog wel interessanter dan het doel.

Expertise?

  • Leidinggeven aan verandering
  • Nieuwe examenprogramma’s in het vmbo
  • Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken
  • Visieontwikkeling
  • Loopbaanleren

Mijn projecten

Wij helpen u uitblinQuen