Ik wil dat er niet zomaar met elkaar gesproken wordt, maar dat er ook gewerkt wordt aan een resultaat.

Koos Pluymert is sinds 1 januari 2021 met pensioen.
Koos blijft betrokken bij LinQue Consult als associate partner en als lid van de klankbordgroep.

Wie ben je voor de klant?

Voor mijn klanten maak ik zichtbaar wat er al is, wat er wel al is maar onzichtbaar blijft. Door mensen te bevragen komen zaken boven water. Een ‘harde confronteerder’ ben ik niet. Al vragend leg ik zaken open. In de ontmoeting stel ik nieuwe vragen en komen we tot keuzes en nieuwe stappen. Ik wil dat er niet zomaar gesproken wordt, maar dat er ook gewerkt wordt aan een resultaat. De weg wordt soms tastend en zoekend gevonden. Bij complexe klussen is vaak iedereen al langs geweest. Daar ga ik dus de vanzelfsprekendheid voorbij. We gaan op zoek, samen experimenterend, stappen makend. Met altijd voor ogen: ‘en waar moet het toe leiden’. Daarvan maak ik mensen bewust, door dat steeds te vragen. Mijn werk moet effect hebben.

Wat is je kracht?

Mijn kracht zit in mijn ervaring en in mijn resultaatgerichtheid. De dingen die ik zeg doen ertoe. Dat helpt in de adoptie van de ideeën. Ik geef advies en loop mee om te kijken of het werkt, of het resultaat bereikt wordt. Ik erken de mensen in wie ze zijn en wat hun taak en verantwoordelijkheid is. Ik zeg niet ‘je hebt het fout gedaan’ maar ‘wat kun jij doen?’. Ik praat niet over mensen, ik praat mét hen. Ik werk ‘van brand naar verband’, dus van incident naar verbinding. Ik bouw aan een nieuwe structuur die de duurzaamheid ondersteunt of garandeert.

Wat drijft je?

Wat mij drijft is de complexiteit, dat vind ik leuk. Maar ook dat het gaat werken, borrelen. Dat er weer energie vrijkomt. Mensen positiever in hun werk komen te staan en er weer regie wordt ervaren. Ook mij geeft dat energie. Het doet ertoe dat ik een bijdrage lever aan een betere school, beter onderwijs.

Expertise

  • Begeleiden van bestuur en schoolleiding bij visieontwikkeling, organisatieontwerp en de implementatie daarvan
  • Kwaliteitsverbeteringstrajecten van het onderwijsproces en de organisatiestructuur
  • Teamontwikkeling binnen het leidinggevend team gericht op synergie en leren van en met elkaar

Wij helpen u uitblinQuen