Klachtenregeling

Heeft u een klacht over LinQue Consult? Wij nemen u serieus.

Omgaan met klachten LinQue Consult per 1 januari 2018 CRKBO