Leergang Maatwerk in leren VO 2020

Praktisch en grensverleggend!

Flexibiliteit en eigenaarschap staan bij veel scholen op de agenda. Met maatwerk in leren krijgen leerlingen meer keuzevrijheid. Bent u daar enthousiast over? Bent u betrokken bij de ideevorming en realisatie van flexibele leerroutes? Wilt u maatwerk gaan realiseren binnen uw onderwijsorganisatie? Dan is de leergang ‘Maatwerk in leren’ van de B&T academie en LinQue Consult iets voor u!

Maatwerk is een onderwijskundig speerpunt voor veel VO-scholen. We zien vormen van leerlinggestuurd onderwijs, meer keuzevrijheid, differentiatie in aanbod, vakken versneld, verdiept of op een hoger niveau afronden en verbreding van inhoud. Dit proces vraagt flexibele roosters en – wie weet – flexibele diploma’s: dát is de toekomst. Hoe begin je ermee? Waarom zou je het doen? Welke oplossingen zijn er voor de obstakels die je tegenkomt? Zijn er al goede voorbeelden?
Deze en heel veel andere vragen rijzen als scholen nadenken over maatwerk en weten dat ze er ‘iets’ mee willen. Maar hoe? En wat precies?

Wat mag u verwachten?

Met de Leergang maatwerk in leren verbreedt en verdiept u uw denkbeelden rondom de inrichting van inhoud en uitvoering van het onderwijs. U gaat aan de slag met de onderwijsinnovatie binnen uw eigen organisatie waarin maatwerk of een flexibele leerroute gestalte krijgt. Een integrale benadering van de implementatie van maatwerk of een flexibele leerroute is daarbij het doel.
In de leergang staan we stil bij de invulling van het onderwijs en bij de veranderingen voor leerlingen en docenten. Ook besteden we aandacht aan de manier van leidinggeven aan de verandering en de borging van de onderwijskwaliteit. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de inspanning leidt tot een duurzame realisatie van welke vorm van maatwerk dan ook. En om u het vertrouwen te geven om de trekkersrol bij de ontwikkeling van maatwerk op een goede manier in te vullen.

Thema’s

Thema’s die aan de orde komen:

 • Aan de slag met maatwerk: waarop bouwen we voort?
 • Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er?
 • Leidinggeven aan de invoering van maatwerk: van ambitie naar realisatie, keuze van strategie.
 • Innoveren en oog houden voor onderwijskwaliteit en duurzame kwaliteitsontwikkeling.
 • Maatwerk: veranderingen in de leeromgeving en de rol van docenten en anderen.
 • Borging van maatwerk.

Voor wie?

Leidinggevenden, onderwijsontwikkelaars, maatwerkcoördinatoren en projectleiders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten waarin maatwerk, flexibiliteit en eigenaarschap voor leerlingen gestalte krijgen.

Praktijk én theorie

De Leergang maatwerk in leren bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag. Daarin besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, én geven we ruim baan aan de praktijk. Er wordt geput uit zowel de ruime ervaring van de cursusleiding als uit cases die de deelnemers zelf inbrengen. Daarnaast zijn er drie sessies peerconsultancy waarin we in kleine groepen aan de slag gaan met een praktijksituatie. We zullen deze praktijksituatie diepgaand analyseren, zodat zowel degene die de casus inbrengt als de gesprekspartners hiervan leren.

Goed om te weten

 • Voorafgaand aan de leergang voeren we een persoonlijk intakegesprek.
 • De bijeenkomsten vinden plaats in het midden van het land.
 • De peerconsultancysessies vinden plaats op de locaties van de deelnemers.
 • Tijdens de leergang werkt u stap voor stap aan een innovatieplan dat helemaal gericht is op uw eigen organisatie.

Betrokken

B&T en LinQue Consult hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van onderwijsorganisaties bij de inrichting van het onderwijs. De insteek hierbij is altijd dat directbetrokkenen in alle lagen van de organisatie daadwerkelijk betrokken zijn bij innovaties.

In company

Wilt u deze leergang met uw eigen team volgen? Erica ter Wee, senior adviseur LinQUe Consult, informeert u graag over de mogelijkheden. Zij is bereikbaar op 06 13 19 98 98 of via e-mail.

Waar

LinQue Consult, Rietdijk 3, 3994 AJ Houten

Wanneer

18 september 2020 10:00 – 16:30
9 oktober 2020 10:00 – 16:30
6 november 2020 10:00 – 16:30
8 januari 2021 10:00 – 16:30
5 februari 2021 10:00 – 16:30
12 maart 2021 10:00 – 16:30

Naast deze zes intensieve bijeenkomsten van een dag zijn er drie sessies peer-consultancy (in overleg ’s ochtends of ’s middags) op 30 oktober 2020, 13 november 2020 en 29 januari 2021.

Kosten

€ 3.750,- (vrijgesteld van btw)

Inschrijven

Stuur een mail naar Roos Hagdorn van Linque Consult of geef u op via deze site.

Voorwaarden

 • Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst.
 • De leergang vindt plaats bij voldoende aanmeldingen (minimaal 12).
 • U kunt uw aanmelding tot twee weken voor aanvang van de leergang kosteloos annuleren. Daarna worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Begeleiding

Kerndocenten zijn Caroline Offerhaus van B&T en Erica ter Wee van LinQue Consult. Zij worden bijgestaan door verschillende gastdocenten.

Wilt alles nog een keer nalezen, klik dan hier voor de flyer.