ONLINE inspiratiesessie Maatwerk in Leren

Maatwerk is een onderwijskundig speerpunt voor veel VO-scholen. We zien diverse vormen van leerlinggestuurd onderwijs: meer keuzevrijheid, differentiatie in aanbod, vakken versneld, verdiept of op een hoger niveau afronden en verbreding van inhoud. Dit proces vraagt flexibele roosters en – wie weet – flexibele diploma’s: dát is de toekomst. En in de huidige onderwijssituatie ontstaan onder druk allerlei vormen van maatwerk in leren.

Hoe kun je maatwerk structureel ontwikkelen in je onderwijs? Hoe doen andere scholen dat? Vanuit welk verlangen hebben zij daarvoor gekozen? En hoe creëer je breedgedragen eigenaarschap? Welke vormen van maatwerk zijn er? In de online inspiratiesessie die wij organiseren is er ruimte om deze en andere vragen te bespreken. We bieden u graag goede voorbeelden en inzicht in de bijdrage die de Leergang Maatwerk in leren VO hierbij zou kunnen geven.

Wanneer?

De online inspiratiesessie vindt plaats op donderdag 26 mei, van 15.00 – 16.00 uur. U kunt dan kennismaken met de twee docenten, Caroline Offerhaus van B&T en Erica ter Wee van LinQue Consult. Tijdens deze sessie delen Caroline en Erica graag hun visie op verandering, op vraagstukken rond maatwerk en flexibele leerroutes. We hopen u online te mogen begroeten!

Waar?                  Online
Wanneer?          11 juni 16.00 – 17.00 uur
Organisaties?   LinQue Consult en B&T Academie
Kosten                 Geen
Inschrijven         Via deze link