Podcast: embodied cognition

Iko Doeland breekt in de NIVOZ-podcast een lans om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan embodied cognition, belichaamde cognitie. Het is een groeiende stroming van denken over cognitie binnen de cognitiewetenschappen die een veel ruimere cognitieopvatting laat zien dan het tot dusverre cognitivisme. Het biedt een andere kijk op leren. Dat betekent meer daarmee ook meer aandacht voor het leren van letterlijk HANDelen.

‘Handelen maakt dat we kunnen leven,’ zegt Iko. ‘Aandacht voor handelen zie je nadrukkelijk terug bij vakmanschapsontwikkeling. De vakman handelt, beweegt zich zonder nadenken en creëert. De vakman leert geen procedures uit te voeren, maar ze leren hun werkplaats te bewonen.’ Embodied cognition is zowel van belang voor de ambachtsman als voor ieder ander. Sterker nog de meeste beroepen zijn doortrokken met vakmanschap. Denk aan de tandarts, de computerprogrammeur, de chirurg, de muzikant, kok, instrumentenmaker, havenloods. Maar niet alleen beroepsmatig, maar ook als aardbewoners moeten we leren een materiële en ambachtelijk verhouding tot de aarde te ontwikkelen. Niet in de laatste plaats omdat de leerlingen van nu de effecten ervaren van eerdere generaties en daarin zullen moeten gaan handelen.

Beluister de podcast.