Podcasts Leren Verbeteren

In de afgelopen tijd zijn diverse podcasts uitgezonden door het project Leren Verbeteren.
Deze zijn ook nu nog te beluisteren en de moeite van het luisteren waard.
Dorien Sluijter en Wim Bos zijn als adviseur verbonden aan het project Leren Verbeteren.

In de podcasts worden interessante onderwerpen besproken:

 1. Het zeer zwak trauma, oorzaken en gevolgen van een negatief inspectie oordeel en de weg naar het basisarrangement.
  Een mooi eerlijk verhaal, waarin Pascal Scholtius en Henriette Steuten van het Comenius Lyceum samen met Hans Sandtke (projectleider van Leren Verbeteren) terugkijken op de weg die zij hebben afgelegd om weer een voldoende te krijgen van de onderwijsinspectie en waarin Dorien hen mocht ondersteunen vanuit het project.
  Beluister hier de 1e podcast.
 2. Zicht houden op de begeleiding van leerlingen op afstand.
  Aan deze podcast heeft Dorien meegewerkt samen met Marleen Delcour en Raymond Pet (Scala College). Boeiend gesprek vanuit de perspectieven van de schoolleider, de kwaliteitzorgmedewerker, de onderzoeker en begeleider. Met input van Math van Loo over het onderzoek naar afstandsleren uitgevoerd door de Radboud Universiteit.
  Beluister hier de 2e podcast.
 3. Van toetsen voor een oordeel naar toetsen voor ontwikkeling.
  Een interessante bijdrage van Jonneke Adolfsen, ook adviseur bij Leren Verbeteren. Interessant ook omdat LinQue op veel scholen aan het werk is met formatief evalueren en wat dat betekent voor docenten. Deze manier van toetsen doet recht aan leerlingen, is een antwoord op toetsen in coronatijd en helpt bij het verminderen van de enorme hoeveelheid toetsen in het PTA.
  Beluister hier de 3e podcast.
 4. Klaar voor een nieuw onderzoekskader, over bestuursgericht toezicht en andere veranderingen vanaf augustus 2021.
  In deze podcast is Anja Knuver van de onderwijsinspectie in gesprek met Koos Pluymert (associate bij LinQue Consult) over de veranderingen in het toezichtskader. Voor LinQue zijn de belangrijkste veranderingen dat kwaliteit nadrukkelijker een verantwoordelijkheid wordt van de besturen en dat zij ervoor moeten zorgen dat scholen hun kwaliteit op orde hebben.
  Beluister hier de 4e podcast.
 5. Schakelen tussen strategie en klas – Hoe een teamleider invulling geeft aan kwaliteitszorg.
  Het is niet altijd duidelijk wat de positie is van de teamleider in de school. Welke rollen vervullen teamleiders? En wat is hun relatie tot (de inrichting en aansturing van) kwaliteitszorg? Een gesprek met teamleider Esther Cicilia, Leren verbeteren-adviseur Bas Wever, rector Leezan van Wijk en docenten van De Mavo Vos in Vlaardingen.
  Beluister hier de 5e podcast.

 6. De kracht van leerlingbesprekingen – Zicht op ontwikkeling en begeleiding.
  Het herziene onderzoekskader, het NPO en de weg naar inclusiever onderwijs maakt het zicht op de ontwikkeling van leerlingen tot een steeds groter thema. Hoe volg je hun ontwikkeling? En hoe organiseer je de begeleiding die nodig is? We spreken met Leren verbeteren-adviseur Math van Loo en promovendus en docent Nederlands Janneke Sleenhof.
  Beluister hier de 6e podcast.
 7. Strategisch personeelsbeleid – Hoe de teamleider met docenten de schooldoelen realiseert.
  Wat is strategisch personeelsbeleid en wat is de rol van teamleiders? En hoe werken zij samen met docenten aan het realiseren van schooldoelen? We gaan in gesprek met Leren verbeteren-adviseur en interim schoolleider Sjors van Eijl en schoolleider Ella Verweij van het Amsfort College.
  Beluister hier de 7e podcast.
 8. Lesbezoeken als strategisch instrument – Hoe ze bijdragen aan het zicht op onderwijskwaliteit.
  In de achtste podcast van Leren verbeteren bespreken we een van de meest waardevolle instrumenten om zicht te krijgen op onderwijskwaliteit: lesbezoeken. We gaan in gesprek over de noodzaak van lesbezoeken voor teamleiders, over verschillende soorten lesbezoeken en het belang van een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Deze podcast biedt teamleiders concrete handvatten om lesbezoeken in te zetten in hun eigen praktijk.
  Beluister hier de 8e podcast.
 9. De onderwijsresultaten in beeld – Hoe een teamleider stuurt op leeropbrengsten
  De teamleider speelt een belangrijke rol bij het sturen op leeropbrengsten. Maar hoe houd je goed zicht op de onderwijsresultaten en wat doe je als die tegenvallen? We bespreken deze vragen met Leren verbeteren-adviseur Marian Everhardt en teamleider Martijn van Velzen van Lyceum Ypenburg in Den Haag.
  Beluister hier de 9e podcast.
 10. De teamleider als leidinggevende – Hoe je persoonlijk leiderschap inzet om onderwijskwaliteit te bevorderen
  Hoe doe je dat, leidinggeven aan docenten? Hoe verhoudt het leiden van een team zich tot een plek in het managementteam of de directie? Hoe stuur je vanuit jouw leidinggevende positie op onderwijskwaliteit? En hoe ontwikkel je als teamleider je eigen leiderschap?
  We bespreken deze vragen met Leren verbeteren-adviseur Gert-Jan Bos en teamleider vmbo-basis/kader Laura van Dasselaar van RSG Magister Alvinus in Sneek. Verder vertelt Karin Brevoord over haar ervaringen met het teamleiderschap. Zij is recent teamleider havo geworden en deelt wat zij interessant én ingewikkeld vindt aan de overgang van docent naar teamleider. Tot slot horen we van Martijn Meerhoff, die zich van docent naar teamleider en rector ontwikkelde, wat persoonlijk leiderschap voor hem betekent en hoe dit zich kan ontwikkelen in de verschillende functies en organisaties waarin je werkzaam bent.
  Beluister hier de 10e podcast.
 11. Ons taal- en rekenonderwijs onder de loep – Een gesprek met experts over taal- en rekenvaardigheden
  In deze podcast verkennen we wat er precies wordt bedoeld met taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast bespreken we welke rollen de verschillende typen onderwijsprofessionals (schoolleiders, teamleiders, docenten) kunnen en/of zouden moeten vervullen als het gaat om taal- en rekenvaardigheden.
  Beluister hier de 11e podcast.
 12. Sociale veiligheid – Hoe schoolleiders kunnen zorgen voor een veilige school
  Lang niet elke leerling en docent voelt zich vrij en veilig op school. Hoe is sociale (on)veiligheid zichtbaar in en rondom de school? Welke rol spelen de opkomst van sociale media en de coronapandemie? Hoe manifesteert sociale onveiligheid zich onder leerlingen én docenten en welke interventies zijn bewezen effectief?
  Beluister hier de 12e podcast.
 13. Burgerschapsonderwijs – Vragen en dilemma’s van scholen
  Scholen zijn vanaf augustus 2022 verplicht hun wettelijke burgerschapsopdracht in te vullen. Maar wat is goed burgerschapsonderwijs precies en hoe richt je dit in op school? En met welke vragen en dilemma’s kampen scholen?
  Beluister hier de 13e podcast.

Veel luisterplezier! Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de podcasts, dan kan je Dorien Sluijter bellen: 06 22 90 00 82 of mailen.