Podcasts Leren Verbeteren

In de week van 12 tot en met 16 april 2021 zijn vier podcasts uitgezonden door het project Leren Verbeteren.
Deze zijn ook nu nog te beluisteren en de moeite van het luisteren waard.
Dorien Sluijter en Wim Bos zijn als adviseur verbonden aan het project Leren Verbeteren.

In de podcasts worden interessante onderwerpen besproken:

 1. Het zeer zwak trauma, oorzaken en gevolgen van een negatief inspectie oordeel en de weg naar het basisarrangement.
  Een mooi eerlijk verhaal, waarin Pascal Scholtius en Henriette Steuten van het Comenius Lyceum samen met Hans Sandtke (projectleider van Leren Verbeteren) terugkijken op de weg die zij hebben afgelegd om weer een voldoende te krijgen van de onderwijsinspectie en waarin Dorien hen mocht ondersteunen vanuit het project.
  Beluister hier de 1e podcast.
 2. Zicht houden op de begeleiding van leerlingen op afstand.
  Aan deze podcast heeft Dorien meegewerkt samen met Marleen Delcour en Raymond Pet (Scala College). Boeiend gesprek vanuit de perspectieven van de schoolleider, de kwaliteitzorgmedewerker, de onderzoeker en begeleider. Met input van Math van Loo over het onderzoek naar afstandsleren uitgevoerd door de Radboud Universiteit.
  Beluister hier de 2e podcast.
 3. Van toetsen voor een oordeel naar toetsen voor ontwikkeling.
  Een interessante bijdrage van Jonneke Adolfsen, ook adviseur bij Leren Verbeteren. Interessant ook omdat LinQue op veel scholen aan het werk is met formatief evalueren en wat dat betekent voor docenten. Deze manier van toetsen doet recht aan leerlingen, is een antwoord op toetsen in coronatijd en helpt bij het verminderen van de enorme hoeveelheid toetsen in het PTA.
  Beluister hier de 3e podcast.
 4. Klaar voor een nieuw onderzoekskader, over bestuursgericht toezicht en andere veranderingen vanaf augustus 2021.
  In deze podcast is Anja Knuver van de onderwijsinspectie in gesprek met Koos Pluymert (associate bij LinQue Consult) over de veranderingen in het toezichtskader. Voor LinQue zijn de belangrijkste veranderingen dat kwaliteit nadrukkelijker een verantwoordelijkheid wordt van de besturen en dat zij ervoor moeten zorgen dat scholen hun kwaliteit op orde hebben.
  Beluister hier de 4e podcast.

Veel luisterplezier! Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de podcasts, dan kan je Dorien Sluijter bellen: 06 22 90 00 82 of mailen.