Prijswinnaars boek “De 5 interactiestappen voor leren”

Eind april 2021 overschreed de Facebookgroep “Actief leren zonder cijfers” (van o.a. Jörgen van Remoortere) de grens van 10.000 volgers! Dat was reden voor een feest met prijzen.

Voor 5 volgers bestond de prijs uit een exemplaar van het boek “De vijf interactiestappen voor leren” van Jannie Steegenga en Wim Bos van LinQue Consult.

Waarom  dit boek als prijs?
De vijf interactiestappen voor leren  is een eenvoudig en doeltreffend model dat zeer behulpzaam is daar waar docenten meer formatief willen werken, oftewel daar waar docenten leerlingen willen ondersteunen bij het actief leren zonder cijfers.

Het model de vijf interactiestappen voor leren is gebaseerd op vele lesobservaties, literatuur en ervaringen in het onderwijsveld. Het model heeft als focus leerbevorderende interventies die leerlingen doelgericht en actief laten leren. De vijf interactiestappen zijn toepasbaar in uiteenlopende leersituaties; bv. een begeleidingsgesprekje met een groepje leerlingen van 30 seconden, een onderwijsleergesprek met een hele klas, coaching van zelfstandig werkende leerlingen, een LOB gesprek en ook buiten het reguliere onderwijs.

Meer weten over de vijf interactiestappen voor leren? Klik hier