Privacy Statement

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier uw gegevens aan ons verstrekt dan gebruiken wij deze om met u in contact te treden. Tevens kan het voorkomen dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

LinQue Consult zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar te maken.

LinQue Consult B.V.
Rietdijk 3
3994 AJ Houten
M: 06 22 90 00 82
E: info@linqueconsult.nl

Privacyverklaring LinQue Consult april 2018