Beroepsgerichte master

Opleidingen voor professionals als beroepsgerichte masters en post hbo-opleidingen dienen diepgang te kennen en beroepsgericht te zijn.

Uit de praktijk

Een hogeschool voert voor het eerst onderwijs uit op masterniveau. Consultants van LinQue Consult ondersteunen de hogeschool bij het implementeren en vormgeven van beroepsgerichte masters. Dit doen zij in afstemming met de vraag van de klant: sturend wanneer nodig, ondersteunend waar dat kan.

Het begint met het samenstellen van een docententeam en studentbegeleiders. Vervolgens is het zaak de betrokken docenten en studentbegeleiders tijdens bijeenkomsten te inspireren om samen een goed curriculum vorm te geven. We benutten de expertise van de docenten en begeleiders en houden tegelijkertijd de accreditatie kaders van de master goed in het oog.

Eén van de consultants is gedurende twee cohorten van de master inhoudelijk eindverantwoordelijk. De andere consultants geven colleges, functioneren als studentbegeleiders en ondersteuners van de andere studentbegeleiders. Dat doen zij hands-on: steeds kijken wat er nodig is om de docenten van de hogeschool het zelf te laten doen en datgene wat is ontwikkeld te laten beklijven.

Wat biedt LinQue

  • Gepromoveerde consultants die inhoudelijk eindverantwoordelijk kunnen zijn voor de inhoud en organisatie van een master.
  • Consultants die colleges kunnen verzorgen op HBO/WO-niveau, leernetwerken van studenten begeleiden en studenten kunnen begeleiden bij het verrichten van praktijkonderzoek.
  • Consultants die de verbinding kunnen leggen tussen de theorie van de master en de praktijk van het werkveld, omdat ze dit werkveld ook kennen (PO, VO, HBO).
  • Consultants die het werk van studenten beoordelen en assessor zijn.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Wij helpen u uitblinQuen