Feedback als lerende interventie

Leerlingen zijn gebaat bij goede feedback bij hun leren. Feedback die leerlingen inzicht geeft in hun leren en werken (Hattie, 2013). Goede feedback gaat verder dan een aanwijzing of ‘Goed zo!’. Goede feedback richt zich op de volgende stap in het leerproces en is altijd gekoppeld aan de leerdoelen. De feedback is effectief als het de leerling aanzet tot evalueren en reflecteren.

Feedback geven moeilijk? Nee, maar het vergt wel aandacht en oefening. Feedback geven is één van de stappen in het model ‘De vijf interactiestappen voor leren’. Dit model geeft handvatten waardoor het geven van concrete en inhoudelijke leerbevorderende feedback wordt vergemakkelijkt.

Uit de praktijk

Feedback & Motivatie

We merken dat de motivatie van de leerlingen voor de lessen beter kan. We willen de leerlingen meer motiveren door een positieve benadering waar feedback een onderdeel van is. Hoe kunnen we leerlingen meer motiveren voor onze lessen door het gebruik van goede feedback?

Feedback & formatief werken

We willen aan de slag met formatief werken in allerlei leersituaties. Een basisvaardigheid van docenten is het geven van feedback waarvan we denken dat die aan de basis staat van formatief werken. Ondersteun ons bij het geven van leerbevorderende feedback in relatie tot formatief werken.

 

Wat biedt LinQue

Begeleiding, coaching en training:

  • Met als focus leerbevorderende feedback in de les voor individuele docenten en teams
  • Feedback & mindset van de docent, coach
  • Het voeren van coachgesprekken waarbij feedback een belangrijke vaardigheid van de coach is
  • Het toepassen van ‘De vijf interactiestappen voor effectief leren’ in de les waar feedback als 1 van de stappen aan de orde komt
  • Het vormgeven aan feedback tijdens het geven van online lessen

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen