Nieuw vmbo

Sinds augustus 2016 kent het vmbo tien beroepsgerichte profielen. Het nieuwe vmbo biedt actuele programma’s met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen gericht op een goede aansluiting op het mbo en om zich te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep.

Scholen kunnen het nieuwe examenprogramma beleidsrijk inzetten en daarmee kansen creëren voor hun leerlingen. Een vmbo is nooit een school op zich en maakt deel uit van een netwerk met mbo’s, bedrijven en instellingen in de omgeving. De wereld van arbeid en beroep kan in een dergelijk netwerk door de school goed ontsloten worden voor de ambities en de talenten van de leerlingen.

Uit de praktijk

Een vmbo in een grote stad grijpt de kansen van het nieuwe vmbo aan om in samenwerking met bedrijven, instellingen en het mbo doorlopende leerlijnen te ontwikkelen met zicht op werk als start voor een kansrijke loopbaan. De school heeft de kansen op werk in de regio op korte, midden en lange termijn onderzocht. De uitkomsten van dat onderzoek worden gebruikt voor aanbod van de keuzevakken.

Voor een aantal vakken werkt de school de samen met opleidingsbedrijven en mbo-opleidingen. Een dag per week volgen de leerlingen bij deze leerbedrijven en mbo-opleidingen de praktijkonderdelen van het beroepsgerichte profielvak. Zo maken de leerlingen kennis met een meer authentieke leeromgeving en/of vindt er een ‘warme overdracht’ plaats op het mbo. Een warme overdracht kan ook leiden tot een versnelde schoolloopbaan; leerlingen kunnen sneller van niveau 2 naar niveau 3. De school heeft LOB tot ruggengraat van het onderwijs gemaakt van leerjaar 1 t/m 4. Op deze manier werkt school ook aan loopbaansucces bij de leerlingen, die met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet treden.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Wat biedt LinQue

LinQue ondersteunt met expertiseprocessen zoals:

  • Strategische analyse van de regio van de school
  • Het ontwikkelen van een toekomstbestendige koers
  • Het (her)ontwerpen van onderwijsprogramma’s
  • Trainingen in het profileren van de school als netwerkschool
  • Trainen van docenten en schoolleiding
  • Trainen in beroepsgerichte didactiek en pedagogiek
  • Advisering en begeleiding bij het vormgeven van de verbinding tussen schools en buitenschools leren

Het nieuwe vmbo vraagt maatwerk. LinQue onderzoekt samen met de opdrachtgever het vraagstuk en begeleidt bij het realiseren van antwoorden op deze vraagstukken.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze expert.

Wij helpen u uitblinQuen