Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen de ouders van de leerlingen en de school is van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat hoe beter school en ouders samen communiceren en een gedeelde verantwoordelijkheid voelen des te beter de leerlingen kunnen leren. De beelden die ouders over studeren, werken en leven hebben zijn van grote invloed op de beeldvorming bij de leerling. Een goede samenwerking tussen de school en de ouders is ook van belang bij het thema LOB.

De samenwerking met ouders biedt scholen een kans: er ontstaat een ander, prettiger gesprek met ouders als dit niet alleen gaat over resultaten en gedrag, maar ook over talenten en drijfveren. En hoe geef je als team, mentor, leerkracht vorm aan deze samenwerking? Welke activiteiten horen hierbij en hoe creëer je draagvlak binnen de school?

Uit de praktijk

Bijvoorbeeld, een team van een VO-school wil graag op een andere manier de rapportgesprekken vormgeven. De rapportgesprekken zijn nu vaak eenrichtingsverkeer waarbij de mentor vertelt en de ouders luisteren. In veel gevallen zijn er geen leerlingen bij het gesprek aanwezig. De nadruk in de gesprekken ligt veelal op de resultaten en op zaken die minder goed gaan. Ook komt het voor dat ouders helemaal niet naar het rapportgesprek komen.

De school ziet de samenwerking met ouders als een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de leerlingen. In een tijd waarbij het onderwijs steeds meer gaat over het eigenaarschap van de leerling is het logisch dat ook de vorm van de gesprekken hieraan bijdraagt.

Nog niet alle teamleden zien het nut en de noodzaak van andere rapportgesprekken. Ook twijfelen sommige docenten aan de haalbaarheid om samen te werken met álle ouders. De vragen die het team voorlegt zijn o.a.:

  • Hoe krijgen de gesprekken met ouders een positievere insteek? Dus niet alleen over wat niet goed gaat.
  • Hoe kunnen we leerlingen meer betrekken en de opkomst van ouders vergroten?
  • Grotere betrokkenheid van ouders: wat betekent dat voor alle activiteiten in de loop van het schooljaar?

Wat biedt LinQue

Samen met een consultant van LinQue Consult en een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, teamleden en de directie van de school is gewerkt aan:

  • een gezamenlijk visie op ouderbetrokkenheid
  • het creëren van draagvlak a.d.h.v. goede voorbeelden en het delen van successen
  • het vormgeven van de nieuwe driehoeksgesprekken
  • het vormgeven van startgesprekken
  • het trainen en coachen van vaardigheden rondom gespreksvoering
  • het opzetten van een curriculum rondom LOB en ouders
  • het invullen van inspirerende bijeenkomsten met ouders en leerlingen

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze expert.

Wij helpen u uitblinQuen