Lerarenregister

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Met ingang van 1 augustus 2017 moeten leraren aantonen dat zij zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zij kunnen dit doen door voldoende punten te verzamelen bij het lerarenregister.

Hieronder vindt u de lijst van gevalideerde trainingen.

Daarnaast blijven wij maatwerk leveren, toegespitst op uw specifieke vraag en zullen we zoeken of en hoe dat maatwerktraject aansluit bij ons geregistreerde aanbod. Ook voor een specifieke vraag kunt u ons benaderen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jannie Steegenga.

 • Coaching
 • Stuurgroep onderwijsontwikkeling in de school
 • Aanpak risicoleerlingen
 • Persoonlijk leiderschap voor docenten met extra taken
 • Dialoog in de school
 • LOB
 • Motiveren door activeren
 • De vakgroep in zijn kracht
 • Activerende interactie en didactiek
 • De docent als begeleider van de docent
 • Effectief leren door differentiëren
 • Duurzaam mentoraat
 • Brein Centraal Leren
 • Lichaamstaal en werking
 • Beeldcoachen
 • Leren effectief maken met de 5 interactiestappen voor leren (1 dag)
 • Leren effectief maken met de 5 interactiestappen voor leren (3 dagen)
 • Studiedag 5 interactiestappen voor leren
 • Leiding geven, iets voor mij
 • Afnemen van een review
 • NOVO Post-HBO opleiding voor veranderkunde in het onderwijs

Lerarenregister