Schoolleidersregister PO

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Op 28 juni 2016 is de opleiding tot NOVO-procesbegeleider erkend in het kader van de herregistratie van schoolleiders PO en wel voor:

  • het thema ‘Leidinggeven aan verandering’
  • het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’
  • het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ van het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’
  • het deelthema ‘Omgaan met het bestuur’ van het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’.

De opleiding tot NOVO-procesbegeleider volgen betekent in het kader van herregistratie twee, drie of vier vliegen tegelijk slaan!

Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling in het onderwijs

Deelnemers die hun diploma hebben behaald na 28 juni 2016 kunnen deze gebruiken voor de herregistratie als schoolleider PO.