Leergang teamleider

We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.

Een leergang voor teamleiders in uw schoolorganisatie

Teamleiders staan voor de uitdaging om met hun team effectief en efficiënt en vooral met plezier te werken aan het realiseren van persoonlijke en organisatieambities. Dat is een uitdagende en soms pittige klus die vraagt om persoonlijk en onderwijskundig leiderschap.
Linque Consult heeft ruime ervaring in het begeleiden van dit soort ontwikkelingen. Uniek is dat het een ontwikkelingsgericht traject is en geen standaard vaardigheidstraining. Dit betekent dat met name het persoonlijk leiderschap centraal staat.

De zelfanalyse
De Leergang Teamleiderschap start met een zelfanalyse om de leiderschapscompetenties en uitdagingen in beeld te brengen in de vorm van een zelfanalyse.

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Op basis van deze zelfanalyse en het gesprek met de direct leidinggevende hierover wordt het persoonlijk ontwikkelingsplan geformuleerd, dat leidend is tijdens de trainingsbijeenkomsten met de groep en de individuele coachgesprekken met de trainer.

Tien plenaire coachbijeenkomsten
De coachbijeenkomsten zijn ervaringsgericht en sluiten direct aan bij de geformuleerde leervragen. Er wordt verwacht eigen ervaringen in te brengen in de vorm van casuïstiek. Praktische oefeningen worden onderbouwd met korte stukjes theorie. Uitgangspunt tijdens de bijeenkomsten is steeds: ‘Hier leren,creëren en reflecteren wij samen’.
De trainer-consultant geeft structuur aan de bijeenkomsten, begeleidt de deelnemers, geeft adviezen en feedback.

Drie individuele coachgesprekken met de trainer-consultant
Elke deelnemer voert tussen de bijeenkomsten in drie individuele coachgesprekken met de trainer-consultant. In de gesprekken staat het p.o.p. centraal. De deelnemer houdt daarvoor een logboek bij en schrijft reflectieverslagen.

Maatjesleren
Elke deelnemer organiseert zelf een vorm van maatjesleren: regelmatig reflecteert dit duo op het werk en de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een krachtig middel hierbij is ‘coachen-on-the-job’.

Het evaluatiegesprek met de direct leidinggevende
Vóór het laatste coachgesprek met de trainer-consultant organiseert de deelnemer een evaluatiegesprek met de direct leidinggevende en vertelt over zijn / haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en vraagt feedback. Hierdoor wordt de ontwikkeling in de rol van teamleider binnen de eigen organisatie gevolgd en zichtbaar gemaakt.

Certificering
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Dergelijke trajecten worden in overleg op maat afgestemd, voor een groep, voor een school of voor een groep scholen. Voor meer informatie neemt u gewoon contact met ons op.