Supervisie

Begeleiding van management, teamleiders, projectleiders

Een goede projectleider is als een zeiler die

 • weet wat het doel is
 • een gedegen koers(plan) heeft
 • om kan gaan met wind mee en daarop inspeelt
 • om kan gaan met wind tegen en daarop de koers aanpast
 • samenwerkt met de bemanning
 • de leiding heeft, het uiterste vraagt en discipline heeft in de planning
 • overzicht heeft, stuurt en bijstuurt en desnoods confronteert
 • het doel haalt binnen de gestelde tijd en randvoorwaarden met de beschikbare middelen

Naast deze zeilcapaciteiten is het voor de projectleider van het grootste belang dat diegenen eigenaar van het project zijn, die ook eigenaar horen te zijn om continuïteit van het uiteindelijke resultaat binnen de organisatie te waarborgen. LinQue heeft ervaring met zeilen en met projectmanagement.

Projecten managen, moeilijker dan het lijkt?
We horen regelmatig directies klagen over projecten die met veel bombarie zijn gestart en een stille dood zijn gestorven, die maar niet afkomen, die veel meer geld en energie kosten dan was ingeschat (terwijl niemand dat weet binnen het MT), die afgerond zijn terwijl het doel maar gedeeltelijk behaald is (terwijl niemand van het MT daarvan op de hoogte is/was), die overgegaan zijn naar een andere uitvoerder omdat niet dat geboden werd dat werd gevraagd (zonder dat iemand van het MT hierover is ingelicht), enz, enz.

Is een project managen dan moeilijker dan het lijkt ?

Resultaat- en doelgericht
Het is niet moeilijker dan het lijkt, mits je de goede mensen aan het roer zet die weten wat het inhoud om een project te managen en te leiden. Het vraagt specifieke competenties om dat voor elkaar te krijgen:

 • resultaat- en doelgericht
 • een vooruitziende blik waardoor planning een sturingsmechanisme is en geen knellende tijdslimiet
 • projectleden betrokken, ondernemend en gemotiveerd laten zijn en dat organiseren
 • weten wie, waar, wanneer, waarvoor verantwoordelijkheid draagt
 • mensen aan kunnen en durven spreken.

Wat kan LinQue voor u betekenen
LinQue Consult kan goede projectleiders leveren. Wij ondersteunen zo dat projecten tot een goed einde worden gebracht, waarbij het proces en de resultaten van u zijn en blijven. Wij werken vanuit de “Real Need-driehoek”: Leiderschap, Ownership en Capacity, op basis van expertise en proces. Wij kunnen in dat traject ook mensen van uw eigen organisatie opleiden en coachen in projectmanagement.