Activerende didactiek

Activerende Didactiek is actief leren.

Download hier het gehele artikel als PDF

We zijn het er allemaal over eens dat leren een actief proces is. Leerkrachten verlangen dat leerlingen er wat voor doen, dan verlangen wij dat ook leerkrachten en de school er wat voor doen.

Leren is een actief proces. Activerende Didactiek is actief leren. Dan kan het niet anders dan dat wij als LinQue model staan in dat actieve leren. Wij ondersteunen het proces om een lerende organisatie te ontwikkelen, die in staat is om het ontwikkelproces zelf in beweging te houden.

We beschikken over een breed scala aan activerende werkvormen. Ze hebben is nog wat anders dan ze toepassen. Daar is uitwisseling, experimenteren en durf voor nodig. Wij ondersteunen docenten, teams en scholen op tal van manieren om die beweging te creëren. Leren is een actief proces die iedereen op een andere manier doet en uitvoert. Wij sluiten daar zo dicht mogelijk bij aan. In de uitgebreide tekst kunt u een overzicht vinden van de vele manieren waarop wij te werk gaan.