Competentiegericht leren

Aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerling/student.

Modern onderwijs vraagt integratie van theorie en praktijk. Curricula zijn gebaseerd op competenties. In competentiegericht onderwijs is aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerling/student. Onderwijsinhoud is gebaseerd op situaties uit de beroepspraktijk of het dagelijkse leven. Er is aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Er is oog voor het individu. Er is sprake van maatwerk.

De invoering van competentiegericht onderwijs heeft consequenties voor:

 • De wijze waarop de onderwijsinhoud  is georganiseerd en de manier waarop het wordt aangeboden. Leerlingen leren in levensechte omgevingen binnen en buiten school waarbij reflectie een natuurlijk onderdeel is van het leerproces.
 • De docenten. De leerlingen bepalen in grotere mate de activiteiten die zij ondernemen om competenties te verwerven. Dit vereist van docenten dat zij energie steken in het ondersteunen van leerproces en leerinhoud. Docenten vervullen de rol van expert én coach.
 • De individuele leerling. De leerling heeft invloed op zijn/haar leerproces. De leervragen van de leerling zijn mede leidend bij de invulling van het leerproces. Dit veronderstelt een flexibele onderwijsorganisatie en begeleidingssystematiek.
 • De manier van beoordelen. Leerlingen leggen proeven van bekwaamheid af: complexe levensechte beroepsopdrachten. Bij het invullen van proeven van bekwaamheid worden verschillende beoordelingsinstrumenten gebruikt: portfolio, praktijkopdracht, simulaties.

Linque Consult heeft expertise op de verschillende terreinen van competentiegericht onderwijs.

Veranderende onderwijsinhoud

 • Formuleren van competenties en indicatoren
 • Ontwikkelen van curriculum: onderwijseenheden
 • Activerende didactiek
 • Vormgeven van uitdagende praktijkgericht leeromgevingen
 • Stimuleren van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van leerlingen

Veranderende onderwijsorganisatie

 • Aandacht voor maatwerk, vraagsturing
 • Ontwikkelen van evc-procedures

Veranderende rollen van docenten

 • Ontwikkelingsgericht coachen van leerlingen
 • Samenwerken in teams, zelfverantwoordelijke teams
 • Professionele ontwikkeling
 • Differentiatie van rollen van docenten

Competentiegericht beoordelen

 • Assessorentrainingen
 • Training voor opleiders van assessoren
 • Ontwerpen van assessments gericht op ontwikkeling of beoordeling
 • Onderzoek naar de mate van competentiegerichtheid en kwaliteit van de beoordeling in een curriculum