Didactisch coachen

Positieve leerbevorderende feedback geven.

Download hier het gehele artikel als PDF

Didactisch Coachen is leerlingen positieve leerbevorderende feedback geven. Feedback is het teruggeven van dat wat je waarneemt. Didactisch Coachen focust op de waarneming die direct met het leren van de leerling te maken heeft.

We onderscheiden daarin vier dimensies:

  • kennis en inhoud
  • leerproces en strategie
  • gevoel en leerstand
  • kwaliteiten en talenten

Op elk van die dimensies kunnen docenten leerlingen gericht feedback geven. Inmiddels is al lang wetenschappelijk aangetoond dat dit een zeer hoe efficiency van leren geeft.
Voor een docent echter iets kan waarnemen moet een leerling actief betrokken zijn bij de lesstof.

Dit kan door allerlei actieve werkvormen, maar kan ook door een interactie die denken en leeractiviteit uitlokt bij de leerling, Activerende Interactie. LinQue Consult hanteert hiervoor een eenvoudig stroomdiagram die interactiepatronen inzichtelijk maakt voor docenten.