Feuerstein – mediërend leren

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

Download hier het gehele artikel als PDF

Feuerstein is een Israëlische Professor die een speciale leermethodiek heeft ontwikkeld. Niet gestoeld op kennisontwikkeling, maar veel meer op de ontwikkeling van leer- en denkstrategieën. Het is een hele specifieke leermethodiek die LinQue toepasbaar heeft gemaakt voor gebruik in het gewone reguliere onderwijs.

In de maatschappij willen we dat mensen zelfstandig nadenken en initiatief nemen om zelf te ontdekken. Mediërend leren*, zoals wij de Feuerstein Methodiek noemen, bevordert dat. Het is een activerend interactiewijze dat zich onder meer richt op de cognitieve functies die nodig zijn om te kunnen denken en leren, gestoeld op een heldere visie op leren. De leerkracht is de spil in dit proces. Als ook hij een heldere visie heeft op leren en zijn rol daarin, dan komt hij er door een gerichte wijze van begeleiden achter wat de leerling weet, niet weet en hoe hij kennis toepast.

* Mediërend Leren is een geregistreerde naam van Stibco)