Inspirerende studiedag

Bewust zijn is niet beter zijn, maar beter zien.

Download het gehele artikel als PDF

Ook al werken wij veelal in trajecten voor (onderwijs)ontwikkeling, LinQue kan ook treffen en verbinden in een kort moment. Soms is het gewenst en goed om een inspirerende bijeenkomst te organiseren voor het personeel of een team. Met tal van onderwerpen kunnen wij uit de voeten om een inspirerende bijeenkomst te ontwerpen, ontwikkelen en/of begeleiden.