Master Leren en Innoveren en project Vierslagleren

Een registeropleiding die wordt afgesloten met het diploma ‘NOVO-procesbegeleider'

Met ingang van september 2013 is LinQue Consult actief betrokken bij de Master
Leren en Innoveren en het project Vierslagleren. Dit is een registeropleiding die wordt afgesloten met het diploma ‘NOVO-procesbegeleider’.

LinQue collega Ellis van Dam is director of study: programmaleider van de Master
Leren en Innoveren.

LinQue collega Erica ter Wee begeleidt een groepen studenten in een leerkring.
De vermelding ‘NOVO-procesbegeleider’ is opgenomen op de website van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland.

Artikel in Veerkracht
Veerkracht is het tijdschrift van de KPZ en is bestemd voor leraren en lerarenopleiders primair onderwijs. Er staan bijdragen in van eigen docenten en studenten, maar ook van gezaghebbende deskundigen van buiten. In de editie van januari 2015 van dit vakblad is het artikel van Ellis van Dam  ‘Vierslagleren: opleiden van (toekomstige) innovatieve kartrekkers’ opgenomen. Download hier het artikel als pdf.

Delegatie op werkbezoek bij Vierslagleren
Op 18 november 2014 bracht een delegatie van het ministerie van OC&W, het Arbeidsmarktplatform en de PO-raad een werkbezoek in het kader van Vierslagleren aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en de Jenapleinschool. Klik hier voor het verslag van dit werkbezoek.