Samenwerkend leren

Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp.

Samenwerkend leren verhoogt de motivatie van leerlingen om te leren. Het geeft plezier door het sociale aspect ervan, er wordt doelgericht gewerkt aan een herkenbaar product en de hersens worden tegen elkaar gelegd. Er ontstaan nieuwe inzichten die je in je eentje niet had kunnen verwerven. Je past de kennis en de vaardigheden in het proces van samenwerkend leren toe. Je deelt en doet actief dingen samen. Daardoor slijten vaardigheden beter in en beklijft kennis ook  beter.

En dat gaat allemaal niet vanzelf. Samenwerkend leren stelt andere eisen aan het klassenmanagement en aan instructie en reflectie. Samenwerkend leren moet je ook leren.

Vanuit didactisch perspectief zien wij samenwerkend leren als één van de vormen van leren. Het kan onderdeel zijn van een gevarieerd didactisch aanbod waarin plaats is voor individueel leren, samenwerken en samenwerkend leren. Onder samenwerken verstaan wij dat leerlingen aan individuele taken werken, maar dat zij elkaar mogen helpen. Bij samenwerkend leren werken de leerlingen gezamenlijk aan één opdracht. Ze hebben elkaar nodig om de opdracht te doen.

Vanuit LinQue besteden wij aandacht aan

  • wat samenwerkend leren inhoudt
  • het aanleren van samenwerkingsvaardigheden (sociale vaardigheden, procesvaardigheden)
  • hoe de docent samenwerkend leren toe kan passen in de klas
  • hoe samenwerkend leren ingebouwd kan worden in visie en curriculum van de school

We doen dit onder andere door

  • trainingsmomenten voor teams
  • individuele coaching
  • video interactie begeleiding
  • coaching on the job
  • vorming van leerteams van docenten

Wat ons opvalt is dat samenwerkend leren goed werkt als het past bij de visie van de docent op leren. Het is geen trucje, maar een werkwijze. Wij zetten dan ook in op de combinatie van visievorming (op zeer concreet niveau) en op het toepassen vormen van samenwerkend leren. Leren door doen.

In sommige trajecten combineren wij samenwerkend leren en organisatieontwikkeling. Daarbij werken docenten en management in leer- en ontwikkelteams aan de ontwikkeling van de school. In dit proces is veel aandacht voor het eigen leren, hoe je dit met elkaar doet en wat het oplevert. Dit levert een concreet product op voor de school, en de docent doet kennis en ervaring op met samenwerkend leren. Dit kan hij dan weer meenemen (transfer) naar zijn klas.