Wereldcafé en dialoog

Een goed gevoerd debat maakt standpunten duidelijk terwijl relaties niet worden geschaad.

Een boeiende dialoog.
Een boeiende dialoog vergeet je niet. De gesprekspartners delen ideeën, vullen elkaar aan en bouwen aan een nieuwe toekomst. Het voeren van een dialoog is niet moeilijk. Als u onze methodieken volgt voor het voeren van een vaardige dialoog kan in een groep of team van 12 tot 100 en meer personen gewerkt worden aan draagvlak, een gedeelde visie of kunnen lastige onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt.

Converseren is goed voor het onderhouden van de relaties, maar voor verandering en slagvaardig werken is meer nodig. Een goed gevoerd debat maakt standpunten duidelijk terwijl relaties niet worden geschaad. Bij de dialoog gaat het om elkaar letterlijk en figuurlijk verstaan. Pas als personen elkaar begrijpen, ook al hebben zij verschillende meningen, zijn ze in staat om samen aan het werk te gaan. De leidinggevende beïnvloedt de wijze waarop in teams kwesties besproken worden en daarmee het succes!

Wat kan je doen met de dialoog?

  • De leidinggevende, teamleider of bijvoorbeeld PZ functionaris  is in staat om door middel van een vaardige discussie of dialoog in gesprek te gaan met grotere groepen  medewerkers of  teams om gemeenschappelijk denken te bevorderen, besluiten te nemen of te werken aan gezamenlijke resultaten waarbij ieders mening er toe doet.
  • Een consultant van LinQue begeleidt samen met u een large scale interventie of word cafe bijeenkomst
  • In een kleine groep wordt onder begeleiding een dialoog gevoerd met de cirkel van Kahane, een methode om op een manier in gesprek te gaan met elkaar waardoor gezamenlijke ideeen de kans krijgen te groeien en samen wordt gedacht, gewerkt aan een nieuwe werkelijkheid. “naast bestaande paden lopen’

Voor wie?
Leidinggevenden, teams, grotere en kleinere groepen. Begeleid worden of leren zelf Large Scale interventies te begeleiden.

Hoe?
Met behulp van de theorie van storytellling, het World Cafe en de cirkel van Cahane kunnen we aan de slag met onderwerpen die ervoor de deelnemers toe doen en waarvoor draagvlak gevonden moet worden binnen uw organisatie. De dialoogvormen laten ons nieuwe wegen zien die een verschil kunnen betekenen in ons werk en ons leven. De kracht van de dialoog is onzichtbaar en zo vanzelfsprekend dat we deze gewoonlijk over het hoofd zien.

Meer informatie
U kunt ook contact opnemen met Dorien Sluijter, Rob Jasperse of Erica ter Wee.