Keuzebegeleiding en ontwikkeling beroepsidentiteit

Kennis is macht, maar passie is machtiger.

Visie
LinQue Consult onderschrijft de visie van de heer P. den Boer over hoe belangrijk het is dat docenten (coaches) studenten bevragen op hun ervaringen in stage of een andere ervaring in de arbeidsomgeving. Hij beschrijft in zijn publicatie ‘kiezen van een opleiding, van ervaring naar zelfstudie’, dat de dialoog over deze ervaringen de student helpt bij het leren kennen van zichzelf in het werk dat hij doet. Hij geeft tevens aan dat een grens-ervaring (ervaringen waarbij de student wordt geconfronteerd met de eisen die de buitenwereld aan hem stelt) zin heeft als de student de interne dialoog aangaat, zodat hij zijn ervaring koppelt aan een emotie, waardoor zingeving ontstaat.

Wat is nodig?
Studenten zijn met de juiste vragen goed in staat te reflecteren en koppelingen te maken met de eigen loopbaancompetenties. Als de student met de docent/coach in een open dialoog kan reflecteren op de opgedane ervaring, dan zal hij in staat zijn om de  verworven kennis te koppelen aan toekomstige keuzes die hij gaat maken. Door te reflecteren op de werkervaring leert de student beter begrijpen wat de kern is van het beroep en welke dilemma’s in dit werkveld een rol spelen, de student kan dit ook koppelen aan zijn eigen competenties. Het doel van een opleiding/training is: het versterken van de competenties van de docent/coach ten aanzien van het coachen van de studenten m.b.t. de ervaringen die zij opdoen in een stage of werkplek.

Voor wie?
Decanen, studieloopbaanbegeleiders mentoren met de taak om leerlingen of studenten te begeleiden in het keuzeproces

Mogelijke onderwerpen in een training of werkmiddagen
Naast algemene gespreksvaardigheden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • theoretische basis m.b.t. het maken van keuzes bij jongeren en de identiteitsontwikkeling.
  • ervaringsgericht coachen (gericht op de concrete ervaringen van studenten)
  • leren vragen stellen gericht op de context van de stageplaats, werkervaring en wat dit bijdraagt aan het zelfinzicht m.b.t. vervolgstappen.
  • leren vragen stellen m.b.t. de interesse, capaciteiten en persoonlijkheid an de student, gekoppeld aan de opgedane ervaring en mogelijke peilers voor een toekomstige keuze.
  • vragen leren stellen die ervaringen ombuigen naar omgeving, gedrag, overtuiging, en identiteit.
  • vragen stellen, die gericht zijn op de wijze waarop de jongere bepaalde werkzaamheden heeft aangepakt en de koppeling naar mogelijk andere werkervaringen (START- methodiek).
  • kwaliteiten van de student benoemen die de docent/coach hoort tijdens het gesprek en op de werkplek. De student helpen deze kwaliteiten in te zetten bij het oplossen van werkproblemen of –uitdagingen.
  • mogelijk vragen naar kritische beroepssituaties, als dit bij de opdracht  van de student hoort en vragen naar de leerervaringen.

Van de deelnemers wordt verwacht eigen ervaringen in te brengen, te oefenen en hierop te reflecteren. Praktische oefeningen worden onderbouwd met korte stukjes theorie.
Om  het geleerde in de training te borgen volgt ook een traject van individuele coaching.

Informatie
Meer informatie vindt u op onze website onder publicaties. U kunt ook contact opnemen met Dorien Sluijter of Erica ter Wee.