Beleid en strategie

“Als je over drie jaar aan leerkrachten, leerlingen en ouders vraagt wat ze van deze school vinden, wat wil je dan horen?”

Dat is een vraag die onze consultants regelmatig neerleggen bij schooldirecties en leidinggevenden, die LinQue Consult gevraagd hebben hen te begeleiden bij de ontwikkeling van beleid en strategie. 

Waarom?

Het is belangrijk dat een (school)organisatie een missie en visie heeft en jaarlijks haar doelen stelt. Draagvlak hiervoor bij alle betrokkenen is essentieel. Zij moeten hun denken, handelen en ambitie kunnen verbinden met de missie en de visie van de school.

Wat?

Waar komt de organisatie vandaan? Waar staan we nu? Waar willen we heen als school?  Wat gebeurt er om ons heen? Voldoen we nog aan de inspectienorm? Hoe vertalen we onze missie en visie naar de praktijk? Hoe realiseren we onze plannen, zodat effecten zichtbaar worden? Hoe betrekken we onze medewerkers erbij?

Het is een complex proces voor leidinggevenden deze vragen te beantwoorden. Zij moeten rekening houden met verschillende belangen en zorgen voor haalbare doelstellingen. Scholen maken daarom tijd om stil te staan bij hun missie en gedeelde visieontwikkeling. Zij vragen LinQue Consult vaak hen te begeleiden bij het opstellen van nieuw beleid, de vertaling ervan naar de praktijk en het maken van een plan van aanpak om de gestelde doelen te realiseren.

Hoe?

LinQue Consult ondersteunt scholen bij het ontwikkelingsproces van strategie en beleid. Vaak adviseren wij te werken met een (niet te grote) projectorganisatie van stuurgroep en werkgroepen. Dit om betrokkenheid van medewerkers te vergroten, draagvlak te creëren en medeverantwoordelijkheid voor de doelen en activiteiten vorm te geven. Hierdoor creëert de school zelf het vermogen om de ontwikkeling tot stand te brengen.