Lerende organisatie

Met elkaar leren en ontwikkelen.

Ja, wat is nou een “lerende organisatie”? Voor LinQue is dat een organisatie waar van en met elkaar geleerd en ontwikkeld wordt. Er zijn tal van modellen die dan gebruikt kunnen worden om inzicht in de sterktes en zwaktes te krijgen van een organisatie en/of een team. LinQue maakt gebruik van verschillende modellen. Wij werken onder meer vanuit de vijf disciplines van Peter Senge voor een “Lerende Organisatie”. Wanneer wij bij een organisatie werken, hebben we het doel overbodig te worden, dat een organisatie zodanig heeft geleerd dat ze haar eigen boontjes kan doppen, zelf de ontwikkeling in stand houdt of in ontwikkeling houdt.

Peter Senge onderscheidt vijf disciplines die in ogenschouw genomen worden om een lerende organisatie te ontwikkelen:

  • Persoonlijk Meesterschap: Individueel leren, persoonlijke kwaliteiten benutten en stimuleren dat mensen deze inzetten en verder ontwikkelen. En dit gaat over persoonlijke verantwoordelijkheid.
  • Mentale modellen: Open staan voor andere perspectieven, voorkomen dat er absolute waarheden bestaan, waardoor er voor andere denkbeelden geen plaats en openheid is. Dit vraagt om een eerlijke interesse in elkaar met gesprekken kunnen voeren vanuit de dialoog.
  • Gedeelde Visie Ontwikkeling: Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk perspectief. Het betekend niet dat elk perspectief door consensus ontstaat. Het perspectief van waar uit gewerkt wordt, wordt wel gedeeld en onderschreven en er wordt een bijdrage van ieder gevraagd in de ontwikkeling die wordt voorgestaan.
  • Teamleren: Een organisatie bestaat uit meerdere mensen. De samenhang en het “lerende” in een organisatie ontstaat door ook als team in samenhang te leren en te ontwikkelen.
  • Systeemdenken: Het een hangt samen met het ander. In een organisatie staat niets op zichzelf, het een heeft invloed op het ander. Daarom geldt ook de oneliner: Een echt veranderingsproces, heeft alleen een begin”. En dat is niet bedoeld als dooddoener, maar de essentie van een lerende organisatie vanuit het perspectief van systeemdenken.

Veel van onze activiteiten zijn gestoeld op de vijf disciplines, omdat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een blijvende lerende organisatie.

Real Need-pyramide
Daarnaast maakt LinQue gebruik van de Real Need-pyramide. Om mensen tot leren te bewegen zijn drie belangrijke pijlers nodig:

  • Leiderschap (visie): Waar gaan we heen, waartoe moet dit leiden, wat is het doel;
  • Capaciteit (kunnen): Geld, tijd en kwaliteit moet beschikbaar zijn om beweging te genereren en geloof in het eigen kunnen, heb ik voldoende kennis en kwaliteit om dit te kunnen;
  • Eigenaarschap (willen): Is dat wat gevraagd wordt mijn belang, kan en wil ik er toe bijdragen, er een inspanning voor leveren.

Daarnaast is externe druk, interne behoefte en support nodig om een verandering succesvol te laten zijn. Deze drie pijlers zijn ook van groot belang om een lerende organisatie te creëren.

Informatie
Dorien Sluijter