Projectmanagement en projectleiding

Het is niet moeilijker dan het lijkt, mits je de goede mensen aan het roer zet.

Projecten managen, moeilijker dan het lijkt? Dat is het niet, mits je als leidinggevende de juiste mensen aan het stuur zet. Mensen die weten wat ze willen bereiken en wat het inhoudt om een project te leiden. LinQue Consult heeft ervaren projectleiders.

Competenties

Onze projectleiders beschikken over specifieke competenties die nodig zijn om een project te managen. Over welke competenties we het dan hebben, leest u hieronder.

  • Resultaat- en procesgericht.
  • Een vooruitziende blik waardoor planning een sturingsmechanisme is in plaats van een knellende tijdslimiet.
  • Betrokkenheid, ondernemerschap en motivatie stimuleren bij de projectleden.
  • Mensen aan kunnen en durven spreken.
  • Voor ieder probleem zoeken naar een nieuwe oplossing.
  • Weten wie, waar, wanneer, waarvoor verantwoordelijkheid draagt.
  • Tijdig en structureel de organisatie informeren over de voortgang van het project.
  • Vasthouden aan de koers, ondanks stevige tegenwind.

En dat alles met de nodige humor en relativeringsvermogen!

Kennis, kunde en ervaring

Onze projectleiders begeleiden diverse projecten. Voorbeelden hiervan zijn: invoering maatwerk, verbeteren onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg, invoering nieuwe organisatiestructuur, nieuwbouwprojecten (als het gaat om de onderwijskundige aspecten). Wij maken hierbij gebruik van het gedachtegoed van projectmatig creëren (Jo Bos), theorieën over kwaliteitszorg, planmatig werken en veranderkundige principes.

Onze werkwijze

Het project is van de school en dat moet het blijven. Daarom ondersteunen onze projectleiders zo, dat projecten tot een goed einde worden gebracht, waarbij personen uit de school betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het proces, de inhoud, het resultaat en het succes.

 

Meer informatie? Neem dan contact op met Dorien Sluijter (06-22 90 00 82) of Koos Pluymert (06-10 34 73 61).