Duurzame inzetbaarheid

Inzet van de talenten van uw docenten, in iedere leeftijdfase.

Heeft u vragen als het gaat over duurzame inzetbaarheid van docenten?

Wat is het?

Gebruikmaken van de talenten van uw docenten in iedere leeftijdsfase binnen het onderwijs (competentieontwikkeling).

Doelgroep

Directie, personeelszaken, docenten.

Achtergrond

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid is een belangrijk onderwerp binnen het onderwijs en sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid en    de wet BIO. Nu het kabinet de pensioengerechtigde leeftijd gaat verhogen, zijn scholen zich in toenemende mate  bewust van het  belang om beleid te ontwikkelen voor docenten in de laatste fase van hun loopbaan, maar ook in eerdere fases van hun loopbaan. Het is van belang docenten te empoweren en te behouden voor het onderwijs.

Directies en personeelsadviseurs hebben vragen als:

 • Welke uitdagingen en problemen komen docenten tegen in welke fase van hun loopbaan?
 • Welke fasen doorloopt een docent in haar/zijn loopbaan?
 • Welke ondersteuning, begeleiding, scholing is nodig in iedere fase van het docentschap?
 • Hoe kan de organisatie maximaal gebruik maken van de docenten binnen de school, hen voldoende uitdaging en groei bieden, en hen behouden voor het onderwijs?
 • Hoe kan ieder team komen tot teamleren, tot excelleren, hoe komt iedere docent tot persoonlijk leren?
 • Waarom houdt de ene docent plezier in haar/zijn werk en wordt het onderwijs voor de andere een opgave? Welke factoren zijn hierbij (vooral) van belang en zijn deze generiek?
 • Wat kan de directie of wat kan personeelszaken hierin voor docenten betekenen?
 • Wat kan/moet de docent zelf doen?
 • Welke invloed heeft de thuissituatie op het functioneren van een (oudere) docent?
 • Op welke manier kunnen docenten elkaar in dit proces ondersteunen?
 • Op welke manier kan de organisatie samen met de docenten pro-actief stappen ondernemen?  Niet alleen als docenten ouder worden, maar al vanaf het moment dat de docent de school binnenkomt?
 • Op welke manier kan de organisatie docenten in iedere fase van hun loopbaan begeleiden, het beste uit hen halen?

Andere vragen van scholen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Denk met ons mee in het ontwikkelen van duurzaam personeelsbeleid en/of schrijf dit voor ons op.
 • Hoe kunnen wij de wet Bio inzetten voor scholing en ontwikkeling en dit koppelen aan uitdagingen voor alle docenten?
 • Hoe kunnen wij omgaan met de verzuurde, vermoeide docent? Organiseer bijeenkomsten met deze docenten (individueel of met een groep) en help hen te komen tot een ander, nieuw perspectief, zodat zij met meer plezier en energie in het onderwijs kunnen blijven werken?
 • Hoe kunnen wij omgaan met energieke jonge docenten die dromen hebben en vernieuwend onderwijs willen bieden?
 • Hoe krijgen wij het stuur in handen van de docent zelf?
 • Organiseer met ons ronde tafel gesprekken met docenten om van hen zelf te horen hoe zij over het eigen werk(plezier) als docent denken en wat nodig is voor hen om plezier te houden in het werk?
 • Voer voor ons periodieke loopbaangesprekken om te achterhalen welke ontwikkeling voor een docent noodzakelijk is in een bepaalde levensfase.

Als u vragen heeft over dit thema kunt u contact opnemen met Dorien Sluijter 06 – 2290 0082 of Jannie Steegenga 06 – 1089 73 82