Teamontwikkeling op scholen

Een goed werkend team, dat is winst voor iedereen.

In het onderwijs wordt fors ingezet op teamontwikkeling. En dat is terecht. Want als het team floreert heeft iedereen daar baat bij: de teamleden zelf, de teamleider en vooral de leerlingen. Werken in teams is de manier om gezamenlijk de uitdagingen van het onderwijs aan te gaan: denk aan de verantwoordingsplicht richting inspectie, de noodzaak tot kwaliteitsverbetering, opbrengstgericht werken en de voortdurende verplichting tot verdere professionalisering.

Effectief en efficiënt samenwerken gaat echter niet vanzelf. Dat vraagt aandacht en moet ontwikkeld worden. Voorwaarden om succesvolle teams te vormen en te ontwikkelen zijn in onze visie:

  1. het formuleren van een duidelijke opdracht met een concreet omschreven resultaat
  2. een heldere rol- en taakverdeling
  3. duidelijke afspraken over werkwijze en procedure
  4. werk alleen met teams waar dat noodzakelijk en wenselijk is; er zijn namelijk taken die beter door één persoon uitgevoerd kan worden dan in teamverband.

Naast bovengenoemde aspecten is aandacht voor de teamgeest essentieel: is er sprake van wederzijds respect en vertrouwen? Kom ieder tot zijn / haar recht met de eigen kwaliteiten? Zijn verschillen welkom? Worden conflicten gezien als kansen om ervan te leren? Is er ruimte voor het voeren van de dialoog?

Wij zijn ervan overtuigd dat regelmatig aandacht voor het samenwerkingsproces in het team voeding geeft om goede team – en onderwijsresultaten te bereiken. Tegelijkertijd biedt het de kans om zich als team gezamenlijk te verbinden en blijvend te ontwikkelen.

Wij onderscheiden twee soorten teams:
Het onderwijsteam is een structureel samengesteld team: een groep professionals die formeel, integraal verantwoordelijk is voor een afgebakend stuk onderwijs en begeleiding. Dit kunnen horizontaal of verticaal samengestelde teams zijn die een of meerdere leerjaren omvat.
Een functioneel team is een team met een specifieke taak of opdracht: een vaksectie, het zorgteam, het mentorenberaad etc.

Wij ondersteunen u graag bij:

  • het verder professionaliseren van uw team zowel op inhoud als wijze van samenwerking
  • herbezinning op de huidige en gewenste teamvorming
  • het weer vlot trekken van de communicatie en samenwerking in het team als er ‘gedoe’ is
  • het formuleren van teamplannen
  • het versterken van opbrengstgericht werken in het team
  • het inspireren van uw team door diverse teamgerichte opdrachten