Teamvorming en samenwerking

Goed teamwerk vraagt constante aandacht.

Welke vraag heeft u als het gaat om teamontwikkeling? Wij krijgen vaak de volgende vragen:

 • Hoe leren wij elkaar aanspreken?
 • Hoe kunnen wij werken vanuit een gedeelde visie?
 • Hoe maken wij gebruik maken van elkaars kwaliteiten?
 • Hoe leren wij bewust met elkaar?
 • Hoe doen we dit duurzaam?
 • Hoe vinden wij een balans tussen goede sfeer en professionele cultuur?
 • Hoe kunnen wij pro-actief en flexibel zijn?
 • Hoe werken wij efficiënt samen?
 • Hoe werken wij aan gedeelde verantwoordelijkheid?
 • Hoe realiseren wij onze resultaten en afspraken?
 • Hoe bieden wij in dit proces goed leiderschap? Zonder de professionele ruimte van docenten in te perken?

Dit zijn concrete vragen voor goed teamwerk. Een team kan hier bewust en doelgericht aan werken. Het zijn geen ongrijpbare aspecten, maar tastbare en veranderbare parameters. Goed teamwerk vraagt volgens ons constante aandacht, doorlopend onderhoud. Wij zien regelmatig teams en scholen die zich vooral bezighouden met lopende zaken. Het hier en nu krijgt alle aandacht. Daarmee zet een team een bepaalde kwaliteit neer (alles loopt), maar loopt het de kans het kader van waaruit gewerkt wordt uit het oog te verliezen. Waarom doen wij wat wij doen? Waarom doen wij dat op deze wijze?
De inbedding van het alledaagse verdwijnt meer en meer uit het oog. Het cement tussen het handelen van docenten en management spoelt weg. Er ontstaan steeds meer eilandjes binnen de school, steeds meer meningen, steeds meer regels. Knopen worden moeilijk doorgehakt waardoor vaak fundamentele besluiten op de lange baan worden geschoven. De kwaliteit die de school biedt aan de leerling leidt hieronder.
Kortom, het is van belang dat een team of een school regelmatig pas op de plaats maakt, vertragingstijd inbouwt om naar het overall proces te kijken. Steeds weer op zoek naar afstemming en nieuwe ontwikkelingen. Dit zijn ook momenten waarop nieuwe inspiratie kan ontstaan. Inspiratie die de meeste teamleden raakt. En dus ook bindt!

Soms ontstaat er gedoe als het team onvoldoende geïnspireerd kan samenwerken. Dan krijgt LinQue vragen die dezelfde zijn als hierboven beschreven, maar dan is de weg langer om te komen tot optimaal functioneren van het team.

LinQue zet bewust in op de balans tussen de lopende zaken en de vertragingstijd. Daarbij ondersteunen wij scholen in het organiseren van deze momenten en het vormgeven van de vertragingstijd. Per team of per school bekijken wij samen op welke wijze hieraan gewerkt kan worden. Het moet passen bij het team. Het team moet zich er eigenaar van voelen. De teamleden moeten er het belang van inzien.

Mogelijke vormen zijn:

 • teambijeenkomsten (vaak op een externe locatie)
 • intervisie gericht op inhoud en proces (binnen- en buitenring)
 • werken vanuit leer- en ontwikkelteams aan concrete producten voor de school
 • maatjes leren (observeren in de klas, elkaar aanspreken en feedback geven)
 • video-interactie begeleiding
 • coaching on the job
 • leiderschapsontwikkeling
 • gedoe of herrie klussen

Zie ook De lerende school in actie! Artikel van Roald Janssen voor 12 – 18