Individuele coaching

Een uniek traject waarbij de medewerker (weer) in de eigen kracht gaat staan.

Wij coachen op contact en met contract
We starten bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de gecoachte. Wat is nodig om met plezier te werken en daarbij kwaliteit te leveren? Wat zijn de eigen drijfveren en ambities? Welke belemmeringen of uitdagingen ervaart de gecoachte? We zien deze persoonlijke en professionele ontwikkeling in het licht van de doelen die de organisatie aan de gecoachte stelt?

Dit betekent dat we werken met een contract, waarin de leidinggevende en de medewerker leerdoelen formuleren over de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker. De medewerker rapporteert zelf over zijn eigen ontwikkeling aan de leidinggevende. Dit geeft ons als coach ruimte om een vertrouwensrelatie op te bouwen met  de medewerker, waardoor deze de veiligheid ervaart om optimaal te kunnen leren. De coach kijkt objectief, geeft de gecoachte feitelijk terug wat er te zien valt en geeft in een constructief gesprek  feedback en gerichte adviezen. Waar nodig en mogelijk wordt een koppeling gemaakt met relevante theorie.

Wanneer?
Een coachtraject is vaak nuttig in een fase waarin nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in de schoolorganisatie. In deze tijd gaan veranderingen in het onderwijs sneller dan ooit. Het is van belang dat docenten en hun leidinggevenden steeds ‘bij de tijd’  blijven door talenten en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het uitoefenen van hun functie. Denk bijvoorbeeld aan de omslag naar het competentiegericht lesgeven, waarbij van docenten wordt verwacht dat zij leerlingen gericht begeleiden bij het formuleren van eigen leervragen die de ontwikkeling van deze leerlingen stimuleren.

Hoe?
Iedere medewerker is uniek en dat geldt ook voor het bij uw medewerker passende coachingstraject. Desgewenst kan de coaching worden gecombineerd met video-opnames  van uw medewerker in de eigen werksituatie. Thema’s die in onze  coachingstrajecten regelmatig terugkeren zijn:

Bij docenten

  • Hoe houd ik orde in de klas en zorg ik ervoor dat mijn leerlingen zich aan de afspraken houden (omgaan met lastige leerlingen)?
  • Hoe kan ik leerlingen activeren en het denkwerk meer bij leerlingen leggen?
  • Hoe motiveer ik  leerlingen en houd ik ze ‘bij de les’? (contact maken en boeien)
  • Loopbaanvragen bij leidinggevenden
  • Hoe voer ik een lastig gesprek met mijn medewerker? (geven van feedback en confronteren met behoud van relatie)
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn team gemotiveerd blijft in ons veranderingsproces op schoolniveau?
  • Hoe kan ik de verantwoordelijkheden daar laten waar ze thuishoren?
  • Loopbaanvragen

Een traject omvat, afhankelijk van de vraag van de gecoachte en de schoolorganisatie, drie tot zes bijeenkomsten van twee uur.