Loopbaanadvisering

Ambitie waarmaken, inspireren van medewerkers.

Loopbaanadvisering: LinQue-Kies

LinQueKies is de (studie)loopbaanafdeling van LinQue Consult. LinQueKies wordt verzorgd door Dorien Sluijter en Jannie Steegenga. Beiden hebben ruime ervaring in het begeleiden van jongeren bij hun studiekeuze. Daarnaast is Jannie NOLOC geregistreerd loopbaan- en outplacement begeleider. Voor scholen verzorgt LinQueKies de volgende trajecten:

 • Intensieve studieloopbaanbegeleiding voor jongeren die het moeilijk vinden een studiekeuze te maken.
 • Trainingen voor decanen en mentoren in het kader van gespreksvaardigheden bij LOB.
 • Loopbaancoaching voor medewerkers die zich willen oriënteren op een nieuwe stap in hun loopbaan
 • Outplacementtrajecten voor medewerkers waarvan afscheid wordt genomen om welke reden dan ook.

Studieloopbaanbegeleiding

Dit is  een kort maar intensief programma voor jongeren die het lastig vinden een goede vervolgstudie te vinden. In eerste instantie is de decaan en of de mentor de aangewezen persoon om je te begeleiden bij het vinden van een passend vervolg na je diploma. Soms echter kan het je helpen met iemand in gesprek te gaan die je helemaal niet kent. Vaak weet je diep van binnen wel waar je goed in bent en wat je wilt. Door de wijze waarop wij vragen stellen zet je alles eens goed op een rijtje. Samen gaan we dit proces handen en voeten geven door te zoeken naar wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt, waar je interesses liggen en welke studierichtingen daarbij aansluiten.

Het resultaat van dit gesprek is een flap vol met informatie over jezelf en maximaal 5 studierichtingen die je nader gaat onderzoeken.  Na het gesprek van ca 1,5 uur presenteer je zelf de flap aan (één van) je ouders. Zij kunnen goed aangeven of ze jou herkennen in alles wat jij over jezelf opgeschreven hebt. Je gaat met de flap en de vijf studierichtingen thuis aan de slag. Je kunt bijv. je decaan nog eens extra informatie vragen over de vijf richtingen of je bezoekt open dagen. Je bespreekt met vrienden of zij deze richtingen bij jou vinden passen en uiteindelijk maak je een keuze. Wij raden aan je na het gesprek alleen even met deze vijf richtingen bezig te houden, daardoor kun je je goed richten en wordt het makkelijker een keuze te maken.

Indien gewenst kun je nog een tweede gesprek met ons voeren ca. 1,5 maand later, maar de praktijk wijst uit dat dat vaak niet nodig is. De kosten van dit traject bedragen € 195,00.

Gespreksvaardigheden bij LOB

Loopbaanoriëntatie is een vak op zich. Het vraagt specifieke vaardigheden om leerlingen te begeleiden bij hun keuze voor vervolgstudies of beroep.  Het volgen van een methodiek uit een boekje is vaak niet voldoende. Hoe voer je een goed reflectiegesprek? Hoe breng je leerlingen bij hun kwaliteiten, hun interesses en vaardigheden? En hoe help je leerlingen die te vertalen naar een juiste keuze voor een vervolgopleiding? Wat is hierin de taak van de decaan en wat doet de mentor hierin? Op welke manier betrek je ouders bij deze belangrijke keuze?

In een training op maat gaan we in op bovenstaande vragen. We denken indien nodig mee in het LOB beleid van de school en ondersteunen decanen en mentoren bij de begeleiding van leerlingen naar een passend vervolg na het behalen van het diploma.

Loopbaan coaching

Door persoonlijke ontwikkeling, veranderingen in de privésfeer of op het werk (denk aan reorganisaties, managementwisselingen of bureaucratisering) kan het gebeuren dat je behoefte hebt om eens stil te staan bij je loopbaan tot nu toe en mogelijkheden in de toekomst.  Ook kun je op een punt staan dat je je talenten verder wilt ontplooien en nieuwsgierig bent naar nieuwe mogelijkheden en daar graag eens met iemand over wilt spreken.

In een loopbaantraject van LinQue Consult  onderzoek je vragen als:

 • Hoe zet ik mijn talenten optimaal in?
 • Wat wordt de volgende stap in mijn loopbaan?
 • Ik wil mij ontwikkelen naar een leidinggevende functie, kan ik dat?
 • Ik wil iets heel anders, maar wat?
 • Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat betekent dit voor mijn loopbaan?
 • Hoe ga ik op een ontspannen manier om met de werkdruk?
 • Hoe vind ik een goede balans tussen werk en privé?
 • Hoe haal ik meer voldoening uit mijn huidige werk?
 • Passen de veranderende functie-eisen nog wel bij mij?

In een aantal gesprekken en met behulp van op maat gesneden oefeningen krijg je een duidelijk beeld van je “ideale” baan en van de stappen die je kunt zetten om deze binnen of buiten je huidige werkkring te bereiken. Dit kan een verandering in je huidige baan zijn of dit kan betekenen dat je een nieuwe baan wilt zoeken. We maken dan een nieuw profiel voor je CV en LinkedIn, je verkent de arbeidsmarkt en gaat deze actief benaderen. Ook bij deze laatste stappen denkt  LinQue Consult met je mee (zie outplacement). Loopbaancoaching kan zowel individueel als groepsgewijs plaats vinden.

Outplacement

Outplacement wordt ingezet wanneer de werkgever en werknemer op een zorgvuldige manier afscheid van elkaar willen nemen. Dit kan zijn omdat een functie is vervallen door reorganisatie, een medewerker niet kan voldoen aan functie-eisen of niet meer past binnen een veranderende organisatie. Als werkgever wil je iemand die zich ingezet heeft voor de organisatie maar dit om welke redenen dan ook niet meer kan, niet met lege handen weg sturen. Als medewerker krijg je de gelegenheid om onder professionele begeleiding een nieuwe, passende werkkring te vinden.

Outplacement is geslaagd als de medewerker een nieuwe bestemming heeft gevonden en zonder wrok terugblikt op zijn voormalige werkgever. Een outplacementtraject is altijd een persoonlijk traject. Iedereen beleeft zijn afscheid en nieuw begin anders. Alle outplacementtrajecten van LinQue Consult zijn dan ook maatwerktrajecten en worden in overleg met de werkgever en werknemer samengesteld. In grote lijnen kent een outplacementtraject 4 fasen:

Fase 1 Verwerken van het afscheid
Hoe dan ook, het is meestal niet prettig om afscheid te moeten nemen. In deze fase verwerk je het feit dat je bij je werkgever weg gaat om zo ruimte te maken voor een nieuw begin.

Fase 2 Een persoonlijk profiel opstellen
Het outplacementtraject is een mooi moment om stil te staan bij wat je werkelijk wilt en kunt. Met behulp van diverse oefeningen krijg je scherp inzicht in:

 • Kwaliteiten en valkuilen die jou typeren
 • Vaardigheden die je goed afgaan en waar je plezier in hebt
 • (Verborgen) talenten die je in wilt zetten
 • Drijfveren in je werk
 • Je persoonlijke ambities op de arbeidsmarkt
 • Wat belangrijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn waarin jij floreert

Deze fase eindigt met het schrijven van een kort en krachtig persoonlijk profiel waar in duidelijk wordt wie je bent, wat je te bieden hebt en wat je zoekt.

Fase 3 Voorbereiden op de arbeidsmarkt
Als je goed weet wat je wilt en wat je te bieden hebt, ga je onderzoeken waar je jouw talenten in wilt zetten en hoe je dit het beste kunt doen.
In deze fase:

 • Breng je de organisaties en functies in beeld waar je zou willen werken
 • Maak je een aantrekkelijk CV en een goed profiel op LinkedIn
 • Breng je je netwerk in kaart van mensen die jou direct of indirect een stap verder kunnen helpen.
 • Stel je een plan van aanpak op waarbij je de arbeidsmarkt gaat benaderen.

Fase 4 Benaderen van de arbeidsmarkt
Goed voorbereid kun je nu daadwerkelijk op zoek gaan naar ander werk. In deze fase denkt LinQue Consult met je mee en ondersteunt je bij:

 • het inzetten van je netwerk
 • het voeren van netwerkgesprekken voor advies en oriëntatie
 • het uitbreiden van je netwerk
 • het inzetten van sociale media als LinkedIn en twitter bij het vinden van werk
 • het zoeken van vacatures via verschillende media
 • het analyseren van vacatures op geschiktheid
 • het schrijven van sollicitatiebrieven
 • het aanscherpen van je CV op een specifieke vacature
 • voorbereiden van een sollicitatiegesprek
 • oefenen in een goede persoonlijke profilering
 • contact leggen met detacheringbureaus
 • indien gewenst het opbouwen van een praktijk als zelfstandige

Een outplacementtraject kan individueel gevolgd worden. Wanneer meerdere medewerkers tegelijk boventallig worden is het aan te bevelen dit traject in groepsverband aan te bieden. Hierdoor ondersteunen en stimuleren de medewerkers elkaar, benutten ze elkaars netwerk, krijgen relevante feedback van de groep en versnellen daarmee vaak het traject.