Collegiale coaching

Je kunt geen bestemming bereiken, zonder de kust te verlaten.

Collegiale coaching is een vorm van leren van én met elkaar
Collega´s leren van elkaars deskundigheid en ervaring.  “Deuren gaan open en docenten komen bij elkaar in de klas. Leerkrachten waren lange tijd gefocust op eigen activiteiten. Er komt steeds meer het besef dat we met elkaar  meer weten en tot meer in staat zijn. Laten we daarvan gebruikmaken”; aldus Koos Pluymert, die zich binnen LinQue Consult onder meer bezighoudt met het opzetten en begeleiden van collegiale coaching.

Veiligheid
LinQue Consult  geeft samen met de directie van de school vorm aan de collegiale coaching. Zij begeleidt inhoudelijk het proces o.a. met trainingen voor inhoud en vaardigheden en LinQue Consult begeleidt het proces in de school. Het vraagt een hoge mate van veiligheid om als collega’s onderling op deze manier te leren van en met elkaar.
 
“Bij de scholen die aan de slag zijn gegaan met collegiale coaching, is het een krachtig middel gebleken. In scholen is veel  deskundigheid en ervaring, maar die wordt lang niet altijd benut. Hiermee organiseer je het leren van en met elkaar als medewerkers”. aldus Koos. Collegiale coaching kan in een één op één situatie, maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld groepsintervisie: Iemand brengt een werkprobleem of een didactische vraag in en deze wordt geanalyseerd met elkaar, er wordt een hypothese gesteld en er worden adviezen voor een oplossing gegeven.

De hoofdlijnen van de diensten van LinQue zijn

  • samen ontwerpen  van een invoeringstraject
  • begeleiding en training bieden voor inhoud en vaardigheden
  • de school voldoende handvatten bieden om collegiale coaching zelfstandig voort te zetten.

Werkwijze
“We beginnen samen met directie en betrokken medewerkers”: zegt Koos. “Het is vanaf het begin de bedoeling dat iemand binnen de school zelf het proces gaat sturen. Het invoeringstraject vindt plaats binnen een schooljaar verspreid over enkele maanden “.
Een schooldirecteur blikt terug op de invoering van collegiale coaching: “We zijn zeer tevreden over wat we twee jaar geleden ingezet hebben. Deze methodiek kan gebruikt worden voor het leren van elkaar bij veranderingen. Er is een communicatiestructuur neergelegd, waarbinnen het gesprek over de veranderingen kwalitatief goed kan plaatsvindt met een waarborg voor de kwaliteit van de inhoud Het is niet vrijblijvend, ieders mening en inbreng is waardevol en het levert steeds veel op en vooral dat stimuleert ”.
Koos: “Veel mensen werken met passie en energie in het onderwijs. Ze hebben een eigen stijl van werken ontwikkeld en kunnen vanuit die eigen manier verbinding creëren met collega’s om zo met en van elkaar te leren”.