Conflictbemiddeling en mediation

Als je enige gereedschap is een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.

Conflictbemiddeling en mediation, in teams of tussen individuen
Met respect voor de eigen(aardig)heid van de ander weer door één deur kunnen gaan en/of samen kunnen werken in een team. Wanneer conflicten op de werkvloer belemmerend werken en pogingen om samen tot een oplossing te komen niet (meer) succesvol zijn kunnen wij u ondersteunen bij het bemiddelingsproces gericht op een inhoudelijk goed resultaat.

Maatwerk
Afhankelijk van de aard en de omvang van het probleem of conflict maken wij een voorstel op maat.

Werkwijze                                                                                                                                  De gespreksleider start, samen met de betrokkenen, met een analyse van de belemmeringen   of uitdagingen die zij ervaren. Cruciaal is dat een ieder ervaart welke bijdrage hij heeft aan het ontstaan en de instandhouding van het probleem. Vanuit deze fase kan de tegenstelling tussen de betrokkenen op tafel komen. Vervolgens reflecteert de gespreksleider met hen op de manier waarop zij onderling communiceren over het probleem. De betrokkenen merken dat een goed gesprek kan ontstaan wanneer zij rekening houden met elkaar en een aantal belangrijke gespreksregels. Het kunnen opschorten van het eigen oordeel is hierbij onder meer van belang. Ten slotte begeleidt de gespreksleider de betrokkenen bij het creëren van een nieuwe manier van omgaan met elkaar, zodat een gezamenlijk resultaat kan worden bereikt.

Rapportage                                                                                                                                      De betrokkenen rapporteren zelf over hun eigen ontwikkeling en de resultaten aan de opdrachtgever en/of leidinggevende. Dit is noodzakelijk om de gespreksleider ruimte te geven om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de betrokkenen. Op deze manier ervaren zij de veiligheid die nodig is om hun onderlinge probleem, en dat wat er wellicht achter schuil gaat, in te brengen en daarvan optimaal te kunnen leren.

Evaluatie                                                                                                                                    De gespreksleider kijkt objectief, geeft de betrokkenen feitelijk terug wat er waar te nemen is en geeft in een constructief gesprek feedback en gerichte adviezen. Waar nodig en mogelijk wordt een koppeling gemaakt aan relevante theorie.

Informatie
Neem dan contact op met Ellis van Dam of Dorien Sluijter. Wij werken in deze situaties nauw samen met BNT Consult, Mieke van den Besselaar.