Wie

Tien consultants die werken met en vanuit passie en overtuiging.

Wij zijn LinQue Consult!
Bij LinQue Consult beweegt en wordt bewogen door consultants. Wij werken met passie en overtuiging, met als doel: leren en laten leren.

Al jaren werken wij, vanuit verschillende achtergronden en specialismen, samen in de advisering van onderwijsinstellingen. Wij werken binnen de context van het  beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs, zowel in het groene werkveld als daarbuiten. Ook werken wij steeds vaker voor het bedrijfsleven.